Förstasida 2017-08-15T17:11:31+00:00

Välkommen till SUV!

SENIORUNIVERSITETET VÄXJÖ

är en politiskt, religiöst och fackligt neutral ideell förening.

Vårt mål är att tillvarata och stimulera medlemmarnas sociala, kulturella och vetenskapliga intressen genom verksamhet i form av föreläsningar, studiecirklar, konsert- och teaterbesök, studieresor samt studiebesök m.m.

Medlemskap kräver inga akademiska meriter utan endast att man är senior och därmed lämnat sin yrkesverksamma del av sitt liv.

Fullständigt program hittar man efter att ha klickat på ”VERKSAMHET” och därefter under respektive rubrik.

NY ADRESS?

Har du bytt e-post-adress?
Vi får ibland tillbaka post, därför att innehavaren har bytt
e-post-adress, inte bara när man flyttat.
I så fall:

Gå själv in på SUVXO:s hemsida och ändra din e-post-adress.

Det enklaste sättet att ändra – och snabbaste – är att du går in under ANMÄLAN – MINA SIDOR
och gör erforderliga ändringar själv.

INGEN FAKTURA?

Ibland kommer vår e-post inte fram därför att vederbörandes e-brevlåda är full.

Ett annat problem när man tror att man inte fått någon faktura kan också vara att den faktiskt
ligger som bilaga i e-brevet.

ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR

Alla föreläsningar är öppna.

Det betyder att man kan delta i våra föreläsningar utan att vara medlem i SUV – men man måste självfallet betala den högre föreläsningsavgiften på 100:- för resp. tillfälle.

Aktualiteter

BIO I HÖST

Nu är serien Konst på bio-torsdagarna klar.
Den 26 september blir det Hieronymus Bosch Genius Vision, den största Boschretrospektiven som gjorts och lockade över 400 000 besökare.
Den 24 oktober är det David Hockney – Landscape, portraits and one still life, inspelad på London Royal Academi of arts
och
28 november japanske Hokusai och en vandring genom Beyond the great wawe, inspelad på London museum.
Alla föreställningar börjar kl. 10.00 och 100:-.
Biljetter à 100:- kr är rabatterat med 50:- mot uppvisande av medlemsbevis.

STUDIECIRKELN I ARKEOLOGI
är flyttad till Tallgården.

HÖSTPROGRAMMET -17 i ÖVRIGT

Anmälningstiden för alla aktiviteter är fortfarande öppen till
den 28 augusti.
I föreläsningsserierna finns det fortfarande platser kvar.
Det går alltså fortfarande att anmäla sig.

Resorna till Jönköping, Louisisana och Kroatien är fulltecknade.
Beträffande Les Misérables har vi fått ytterligare platser och beställt en extra buss. De reserver som ytterligare kan följa med har fått en faktura, vilket är beviset på att man har en plats efter betalning.

Studiebesöken är fulltecknade förutom Medborgarkontoret i Araby.
Trycket till World Trade Center har dock varit så stort att antalet besökstillfällen tredubblats.
Förutom det hittills annonserade besöket den 27/9 har vi utökat med studiebesök även 4/10 och 11/10.
Även här får man besked genom en faktura att betala in. Sen är man välkommen.
Notera noggrant på fakturorna vilket datum som avses.

Studiecirklarna har som vanligt skiftande beläggning.

Gemensamt för alla aktiviteter är att om man fått faktura och betalt så har man plats i respektive verksamhet.

BUSSRESOR

Om vi tidigare har varit generösa med tid och avgångar och väntat in senkommande resenärer för avprickning, kommer vi i framtiden att avresa från respektive plats vid det klockslag som är angivet i verksamhetsbeskrivningen.