Förstasida2018-09-24T07:07:26+00:00

Välkommen till SUV!

SENIORUNIVERSITETET VÄXJÖ

är en politiskt, religiöst och fackligt neutral ideell förening.

Vårt mål är att tillvarata och stimulera medlemmarnas sociala, kulturella och vetenskapliga intressen genom verksamhet i form av föreläsningar, studiecirklar, konsert- och teaterbesök, studieresor samt studiebesök m.m.

Medlemskap kräver inga akademiska meriter utan endast att man är senior och därmed lämnat sin yrkesverksamma del av sitt liv.

Fullständigt program hittar man efter att ha klickat på ”VERKSAMHET” och därefter under respektive rubrik.

NY ADRESS?

Har du bytt e-post-adress?
Vi får ibland tillbaka post, därför att innehavaren har bytt e-post-adress, inte bara när man flyttat.
I så fall:

Gå själv in på SUVXO:s hemsida och ändra din e-post-adress.

Det enklaste sättet att ändra – och snabbaste – är att du går in under ANMÄLAN – MINA SIDOR och gör erforderliga ändringar själv.

INGEN FAKTURA?

När du har lämnat en e-postadress till oss får du en faktura som bilaga till e-brevet. Om den inte finns där kan den ha hamnat bland ”Skräppost” eller så är kanske din e-brevlåda full.

ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR

Alla föreläsningar är öppna.

Det betyder att man kan delta i våra föreläsningar utan att vara medlem i SUV i mån av plats – men man måste självfallet betala den högre föreläsningsavgiften på 100:- för resp. tillfälle.

LÖSA BILJETTER TILL FÖRELÄSNINGAR

Vissa föreläsningar är som bekant väldigt hårt belagda och det är dessa föreläsningar som också intresserar flest ”icke-abonnenter”, som köper lösa biljetter. Detta gäller framför allt historieföreläsningarna och konst och design.

Från och med nu inför vi av rättviseskäl NUMMERLAPPAR till de som vill köpa en enstaka biljett. När vi ser vilka möjligheter till ytterligare insläpp får man i tur och ordning köpa sin lösbiljett.

Vårt nummer = 123 612 3327

Nu kan vi betala fikat med SWISH – 20:- med bröd i Ulriksbergskyrkan och 40:- med macka på Vattentorget.

Aktualiteter

ÄNDRAT DATUM TILL KURS NR 25 – TA´PLATS!

Följande datum gäller: 6/9, 20/9, 4/10, 18/10 och 1/11

OBS! TIDEN FÖR ”DET RADIKALA 70-TALET”

Den 27 september håller Paul Löfgren ett föredrag om ”Det radikala 70-talet” i serien om ”Vi minns vårt 70-tal” Denna föreläsning hålls kl 09.30. Lokalen är upptagen på eftermiddagen.

VÄLKOMMEN TILL HÖSTENS AKTIVITETER!

I våras trädde en ny dataskyddslag i kraft, GDPR, vilken innebär utökade EU-direktiv för hantering av personuppgifter. De nya direktiven innebär att du aktivt måste samtycka till att SUV får använda ditt personnummer. Detta gör du genom att svara på det brev eller e-post du fått tidigare.

Av administrativa skäl måste vi kunna använda oss av ditt personnummer. Om vi inte får ditt samtycke kan du inte anmäla dig till våra aktiviteter och tyvärr inte heller kvarstå som medlem.

ÖPPET

Nu är expeditionen öppen på ordinarie torsdags-tider 9.30-11.30.
Notera att du fortfarande kan anmäla dig till höstens föreläsningar och övriga aktiviteter fram till och med den 27 augusti – om det finns platser kvar.

Programmet finns såväl här på hemsidan som i den före sommaren distribuerad kurskatalogen.
Som vanligt får man hjälp av våra ombud att anmäla sig om man själv inte har dator.

ARKEOLOGI

Vi vandrar genom tidsåldrarna med inriktning på två tema – dels konsten i forntiden och dels ”borgar”. På så sätt ges också allmän kunskap om de olika tidsåldrarna. Två exkursioner med 2-3 km vandring ingår.

Cirkelledare : Per Andrén och andra medlemmar ur Kronobergs Arkeologiska Förening

FRÅGOR OCH SVAR

Varje vecka ringer medlemmar till oss och ställer frågor om rutiner, ändringar m.m..
Många av frågorna har ett enkelt svar om man klickar på rubriken FRÅGOR OCH SVAR här på hemsidan.
Dessutom slipper man  vänta på svaret till tiden då expeditionen är öppen en gång i veckan om man går på FRÅGOR och SVAR.

KOMMANDE AKTIVITETER i SPTEMBER

som regel 13.30 i Ulriksbergskyrkan om inget annat anges.

24/9 Gustav Vasa – en furste brand furstar
Olle Larsson

26/9 OBS kl. 11.00 Växjö Småland Airport

27/9 OBS kl 9.30 Det radikala 70-talet
Paul Lofgren

KOMMANDE AKTIVITETER i OKTOBER

som regel 13.30 i Ulriksbergskyrkan om inget annat anges.

1/10 Mozarts resor till Italien
Paula Gårsjö

2/10 Hur mycket antibiotika tål vi?
Gunnar Kahlmeter

4/10 Kvinna, mor, författare
Ester Roxberg

8/10 Konfliken i Syren
Vladislav Savic

10/10 STUDIEBESÖK PÅ CLV
OBS: Särskild amälan

11/10 Hur bodde vi på 70talet?
Vicki Wenander

11/10 ”LÖGNEN” – Kommedi på Växjö Teater

15/10 Amerikansk musikal
Hans-Erik Holgersson
OBS: Notera också att vi reser till Spira den 21/10 för att
uppleva ”In the Town”

16/10 Automobiler på G
Thomas Lissing

18/10 Från katastrof i livet och skrivandet i ljuset
Magnus Utvik

21/10 ”ON THE TOWN” – Musikalresa till Spira, Jönköping

24/10 STUDIEBESÖK PÅ CLV
OBS: Särskild amälan

25/10 Kom in på en öl och en smörgås
Håkan Jönsson

29/10 Svenska tonsättarinnor som musikhistorien glömde
Christina Tobeck

30/10 De svenska världsarven, vilka är de och varför
Kerstin Lundman

Detaljerade program finns när man klickar sig fram till respektive verksamhet.

Datum för cirklar ansvarar varje deltagare själv för.