Förstasida2018-10-19T10:54:39+00:00

Välkommen till SUV!

SENIORUNIVERSITETET VÄXJÖ

är en politiskt, religiöst och fackligt neutral ideell förening.

Vårt mål är att tillvarata och stimulera medlemmarnas sociala, kulturella och vetenskapliga intressen genom verksamhet i form av föreläsningar, studiecirklar, konsert- och teaterbesök, studieresor samt studiebesök m.m.

Medlemskap kräver inga akademiska meriter utan endast att man är senior och därmed lämnat sin yrkesverksamma del av sitt liv.

Fullständigt program hittar man efter att ha klickat på ”VERKSAMHET” och därefter under respektive rubrik.

NY ADRESS?

Har du bytt e-post-adress?
Vi får ibland tillbaka post, därför att innehavaren har bytt e-post-adress, inte bara när man flyttat.
I så fall:

Gå själv in på SUVXO:s hemsida och ändra din e-post-adress.

Det enklaste sättet att ändra – och snabbaste – är att du går in under ANMÄLAN – MINA SIDOR och gör erforderliga ändringar själv.

INGEN FAKTURA?

När du har lämnat en e-postadress till oss får du en faktura som bilaga till e-brevet. Om den inte finns där kan den ha hamnat bland ”Skräppost” eller så är kanske din e-brevlåda full.

ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR

Alla föreläsningar är öppna.

Det betyder att man kan delta i våra föreläsningar utan att vara medlem i SUV i mån av plats – men man måste självfallet betala den högre föreläsningsavgiften på 100:- för resp. tillfälle.

LÖSA BILJETTER TILL FÖRELÄSNINGAR

Vissa föreläsningar är som bekant väldigt hårt belagda och det är dessa föreläsningar som också intresserar flest ”icke-abonnenter”, som köper lösa biljetter. Detta gäller framför allt historieföreläsningarna och konst och design.

Från och med nu inför vi av rättviseskäl NUMMERLAPPAR till de som vill köpa en enstaka biljett. När vi ser vilka möjligheter till ytterligare insläpp får man i tur och ordning köpa sin lösbiljett.

Vårt nummer = 123 612 3327

Nu kan vi betala fikat med SWISH – 20:- med bröd i Ulriksbergskyrkan och 40:- med macka på Vattentorget.

Aktualiteter

NORRA ENTRÉN PÅ ULRIKSBERGSKYRKAN

F.n. renoverar man taket över norra entrén på Ulriksbergskyrkan.
Därför är trappan och entrén mot gatan avstängd tills vidare.
Endast entrén mot parkeringen går att använda just nu.
Besked kommer när man är klar med reparationen.

NY MEDLEM?

Du som betalar din medlemsavgift på 200:- efter 1/10 – medlemsavgiften gäller inte bara resten av året utan också hela 2019.

NY DATASKYDDSLAG

I våras trädde en ny dataskyddslag i kraft, GDPR, vilken innebär utökade EU-direktiv för hantering av personuppgifter. De nya direktiven innebär att du aktivt måste samtycka till att SUV får använda ditt personnummer. Detta gör du genom att svara på det brev eller e-post du fått tidigare.

Av administrativa skäl måste vi kunna använda oss av ditt personnummer. Om vi inte får ditt samtycke kan du inte anmäla dig till våra aktiviteter och tyvärr inte heller kvarstå som medlem.

KOMMANDE AKTIVITETER i OKTOBER

Klockan 13.30 i Ulriksbergskyrkan om inget annat anges.

21/10 ”ON THE TOWN” – Musikalresa till Spira, Jönköping

22/10 Sprickor i järnridån
Wilhelm Agrell

24/10 STUDIEBESÖK PÅ CLV
OBS: Särskild amälan

25/10 Kom in på en öl och en smörgås
Håkan Jönsson

29/10 Svenska tonsättarinnor som musikhistorien glömde
Christina Tobeck

30/10 De svenska världsarven, vilka är de och varför
Kerstin Lundman

Detaljerade program finns när man klickar sig fram till respektive verksamhet.

Datum för cirklar ansvarar varje deltagare själv för.