{Play}

Välkommen till SUV!

SENIORUNIVERSITETET VÄXJÖ

är en politiskt, religiöst och fackligt neutral ideell förening.

Vårt mål är att tillvarata och stimulera medlemmarnas sociala, kulturella och vetenskapliga intressen genom verksamhet i form av föreläsningar, studiecirklar, konsert- och teaterbesök, studieresor samt studiebesök m.m.

Medlemskap kräver inga akademiska meriter utan endast att man är senior och därmed lämnat sin yrkesverksamma del av sitt liv.

Fullständigt program hittar man efter att ha klickat på ”VERKSAMHET” och därefter under respektive rubrik.

NY ADRESS?

Har du bytt e-post-adress?
Vi får ibland tillbaka post, därför att innehavaren har bytt e-post-adress, inte bara när man flyttat. I så fall:

Gå själv in på SUVXO:s hemsida och ändra din e-post-adress.Det enklaste sättet att ändra – och snabbaste – är att du går in under ANMÄLAN – MINA SIDOR och gör erforderliga ändringar själv.

INGEN FAKTURA?

När du har lämnat en e-postadress till oss får du en faktura som bilaga till e-brevet. Om den inte finns där kan den ha hamnat bland ”Skräppost” eller så är kanske din e-brevlåda full.

ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR

Alla föreläsningar är öppna.

Det betyder att man kan delta i våra föreläsningar utan att vara medlem i SUV i mån av plats – men man måste självfallet betala den högre föreläsningsavgiften på 100:- för resp. tillfälle.

LÖSA BILJETTER TILL FÖRELÄSNINGAR

Vissa föreläsningar är som bekant väldigt hårt belagda och det är dessa föreläsningar som också intresserar flest ”icke-abonnenter”, som köper lösa biljetter. Detta gäller framför allt historieföreläsningarna och konst och design.

Från och med nu inför vi av rättviseskäl NUMMERLAPPAR till de som vill köpa en enstaka biljett. När vi ser vilka möjligheter till ytterligare insläpp får man i tur och ordning köpa sin lösbiljett.

 

Vårt nummer = 123 612 3327

Nu kan vi betala fikat med SWISH – 20:- med bröd i Ulriksbergskyrkan och 40:- med macka på Vattentorget.

 

 

Aktualiteter

KURSUTBUDET HT -19

MÅNDAGEN DEN 27 MAJ kl. 08.00 ÖPPNAR HEMSIDAN FÖR BESTÄLLNINGAR.
(Gäller hela utbudet av verksamhet UTOM resan till Dresden och Leipzig enligt nedan.)

FEL I VÅR KATALOG ANGÅENDE STUDIECIRKEL OM POPMUSIK. DET ÄR 70-TALETS POPMUSIK SOM GÄLLER.

SEMESTERSTÄNGT

Expeditionen håller sommarstängt efter torsdagen den 13 juni och öppnar igen torsdagen den 8 augusti.
TREVLIG SOMMAR tillönskas samtliga av styrelsen.

MUSIKRESA TILL DRESDEN OCH LEIPZIG

Resan 11-15/9 till Dresden och Semperoperan och Leipzig med besök på Gewandhaus är redan fulltecknad.

I den mån det blir några återbud kan man ställa sig på reservlistan hos Ramkvillabuss, som arrangerar resan.

Notera att denna beställning göres PER TELEFON.

Frågor: Till reseledaren Björn W Stålne, 070 547 16 62.