Förstasida 2017-05-22T13:02:10+00:00

Välkommen till SUV!

SENIORUNIVERSITETET VÄXJÖ

är en politiskt, religiöst och fackligt neutral ideell förening.

Vårt mål är att tillvarata och stimulera medlemmarnas sociala, kulturella och vetenskapliga intressen genom verksamhet i form av föreläsningar, studiecirklar, konsert- och teaterbesök, studieresor samt studiebesök m.m.

Medlemskap kräver inga akademiska meriter utan endast att man är senior och därmed lämnat sin yrkesverksamma del av sitt liv.

Fullständigt program hittar man efter att ha klickat på ”VERKSAMHET” och därefter under respektive rubrik.

NY ADRESS?

Har du bytt e-post-adress?
Vi får ibland tillbaka post, därför att innehavaren har bytt
e-post-adress, inte bara när man flyttat.
I så fall:

Gå själv in på SUVXO:s hemsida och ändra din e-post-adress.

Det enklaste sättet att ändra – och snabbaste – är att du går in under ANMÄLAN – MINA SIDOR
och gör erforderliga ändringar själv.

INGEN FAKTURA?

Ibland kommer vår e-post inte fram därför att vederbörandes e-brevlåda är full.

Ett annat problem när man tror att man inte fått någon faktura kan också vara att den faktiskt
ligger som bilaga i e-brevet.

ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR

Alla föreläsningar är öppna.

Det betyder att man kan delta i våra föreläsningar utan att vara medlem i SUV – men man måste självfallet betala den högre föreläsningsavgiften på 100:- för resp. tillfälle.

Aktualiteter

HÖSTPROGRAMMET -17

Den 18 maj packade vi katalogerna och sände ut med post till alla medlemmar.
Det betyder att höstkatalogen bör ligga i brevlådorna de närmaste dagarna, kanske till och med idag hos några.
Postgången med den här typen av försändelser varierar med avseende på var man bor.
Onsdag den 24 maj lägger vi ut programmet på vår hemsida, så att ni i lugn och ro kan gå igenom föreläsningar och övrig verksamhet till dess att det blir dags att anmäla sig, då

vi öppnar webben för anmälan
ONSDAGEN den 31 MAJ kl. 08.00.

Har man inte möjlighet att anmäla sig per dator finns fortfarande möjlighet att få hjälp av våra ombud per telefon.
Telefonnummer till dessa finns i katalogen, men man blir inte tidigare anmäld för att man ringer ombuden i förtid.

Kom ihåg att för att bli registrerad i någon verksamhet måste man ha betalt medlemsavgiften.
Detta påpekande är dock bara relevant för dom nya medlemmar som nu anmäler sig för första gången. Alla ni andra har redan runt nyår betalt in medlemsavgiften för 2017.

KROATIENRESA

SUV kommer i samarbete med Ramkvilla buss att göra en resa till Kroatien.
Resan äger rum 4 – 11/10 2017.
Pris: 10 360:-.
Ytterligare information här på hemsidan – sök er fram till RESOR

Resan beställs hos Ramkvillabuss
med säljstart den 1 juni kl.09.00.
Tel: 0470 605 00.