Förstasida 2018-08-17T15:25:04+00:00

Välkommen till SUV!

SENIORUNIVERSITETET VÄXJÖ

är en politiskt, religiöst och fackligt neutral ideell förening.

Vårt mål är att tillvarata och stimulera medlemmarnas sociala, kulturella och vetenskapliga intressen genom verksamhet i form av föreläsningar, studiecirklar, konsert- och teaterbesök, studieresor samt studiebesök m.m.

Medlemskap kräver inga akademiska meriter utan endast att man är senior och därmed lämnat sin yrkesverksamma del av sitt liv.

Fullständigt program hittar man efter att ha klickat på ”VERKSAMHET” och därefter under respektive rubrik.

NY ADRESS?

Har du bytt e-post-adress?
Vi får ibland tillbaka post, därför att innehavaren har bytt e-post-adress, inte bara när man flyttat.
I så fall:

Gå själv in på SUVXO:s hemsida och ändra din e-post-adress.

Det enklaste sättet att ändra – och snabbaste – är att du går in under ANMÄLAN – MINA SIDOR och gör erforderliga ändringar själv.

INGEN FAKTURA?

Ibland kommer vår e-post inte fram därför att vederbörandes e-brevlåda är full.

Ett annat problem när man tror att man inte fått någon faktura kan också vara att den faktiskt ligger som bilaga i e-brevet.

ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR

Alla föreläsningar är öppna.

Det betyder att man kan delta i våra föreläsningar utan att vara medlem i SUV i mån av plats – men man måste självfallet betala den högre föreläsningsavgiften på 100:- för resp. tillfälle.

Aktualiteter

PÅMINNELSE OM DEN NYA DATASKYDDSLAGEN GDPR

Har du lämnat ditt samtycke till att SUV får behandla dina personuppgifter?

Om inte tvingas vi stryka dig ur vårt medlemsregister och du kan inte anmäla dig till någon enda kurs.
Det är därför angeläget att du besvarar den förfrågan du tidigare fått per e-mail eller brev. När vi fått ditt svar kan vi lägga in dig i systemet igen.”

EXTRA ÅRSMÖTE

Tisdagen den 11 september 13.00 avhålls extra årsmöte med fyllnadsval av en ledamot till styrelsen. Fullständig information med kallelse och ärendelista går ut i slutet av veckan både med med e-brev till de som lämnat e-mail-adress och med snail-mail till övriga.

ÖPPET

Nu är expeditionen öppen på ordinarie torsdags-tider 9.30-11.30.
Notera att du fortfarande kan anmäla dig till höstens föreläsningar och övriga aktiviteter fram till och med den 27 augusti – om det finns platser kvar.

Programmet finns såväl här på hemsidan som i den före sommaren distribuerad kurskatalogen.
Som vanligt får man hjälp av våra ombud att anmäla sig om man själv inte har dator.

HAMBURG-RESAN

Reportage från vår musikresa finns nu här på hemsidan.
Gå in på Reportage/Reportage VT 2018/Musikresa till Hamburg

EXTRA RESA

Till följd av det stora intresset för resan till Louisiana den 12/9 har styrelsen beslutat att sätta in ytterligare en resa, nämligen den 5/9.
De som står på reservlistan kommer att erbjudas plats till den nya resan i tur och ordning.

ARKEOLOGI

Vi vandrar genom tidsåldrarna med inriktning på två tema – dels konsten i forntiden och dels ”borgar”. På så sätt ges också allmän kunskap om de olika tidsåldrarna. Två exkursioner med 2-3 km vandring ingår.

Cirkelledare : Per Andrén och andra medlemmar ur Kronobergs Arkeologiska Förening

FRÅGOR OCH SVAR

Varje vecka ringer medlemmar till oss och ställer frågor om rutiner, ändringar m.m..
Många av frågorna har ett enkelt svar om man klickar på rubriken FRÅGOR OCH SVAR här på hemsidan.
Dessutom slipper man  vänta på svaret till tiden då expeditionen är öppen en gång i veckan om man går på FRÅGOR och SVAR.

NY DATASKYDDSLAG

Den 25 maj införde EU en förordning: GDPR (General Data Protection Regulation) – Dataskyddslagen. Meningen är att skyddet av dina personliga uppgifter ska bli bättre och att oförsiktig hantering av dessa ska minska.

Lagen föreskriver att du ska godkänna vår hantering av dina personuppgifter.

LÖSA BILJETTER TILL FÖRELÄSNINGAR

Vissa föreläsningar är som bekant väldigt hårt belagda och det är dessa föreläsningar som också intresserar flest ”icke-abonenter”, som köper lösa biljetter. Detta gäller framför allt historieföreläsningarna och konst och design.

Från och med nu inför vi av rättviseskäl NUMMERLAPPAR till de som vill köpa en enstaka biljett. När vi ser vilka möjligheter till ytterligare insläpp får man i tur och ordning köpa sin lösbiljett.

KOMMANDE AKTIVITETER

Återkommer under höstterminen

Vårt nummer = 123 612 3327

Nu kan vi betala kaffet i Ulriksbergskyrkan: 20:- med bröd och på Vattentorget: 40:- med macka.