{Play}

Välkommen till SUV!

SENIORUNIVERSITETET VÄXJÖ

är en politiskt, religiöst och fackligt neutral ideell förening.

Vårt mål är att tillvarata och stimulera medlemmarnas sociala, kulturella och vetenskapliga intressen genom verksamhet i form av föreläsningar, studiecirklar, konsert- och teaterbesök, studieresor samt studiebesök m.m.

Medlemskap kräver inga akademiska meriter utan endast att man är senior och därmed lämnat sin yrkesverksamma del av sitt liv.

Fullständigt program hittar man efter att ha klickat på ”VERKSAMHET” och därefter under respektive rubrik.

NY ADRESS?

Har du bytt e-post-adress?
Vi får ibland tillbaka post, därför att innehavaren har bytt e-post-adress, inte bara när man flyttat. I så fall:

Gå själv in på SUVXO:s hemsida och ändra din e-post-adress.Det enklaste sättet att ändra – och snabbaste – är att du går in under ANMÄLAN – MINA SIDOR och gör erforderliga ändringar själv.

INGEN FAKTURA?

När du har lämnat en e-postadress till oss får du en faktura som bilaga till e-brevet. Om den inte finns där kan den ha hamnat bland ”Skräppost” eller så är kanske din e-brevlåda full.

ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR

Alla föreläsningar är öppna.

Det betyder att man kan delta i våra föreläsningar utan att vara medlem i SUV i mån av plats – men man måste självfallet betala den högre föreläsningsavgiften på 100:- för resp. tillfälle.

LÖSA BILJETTER TILL FÖRELÄSNINGAR

Vissa föreläsningar är som bekant väldigt hårt belagda och det är dessa föreläsningar som också intresserar flest ”icke-abonnenter”, som köper lösa biljetter. Detta gäller framför allt historieföreläsningarna och konst och design.

Från och med nu inför vi av rättviseskäl NUMMERLAPPAR till de som vill köpa en enstaka biljett. När vi ser vilka möjligheter till ytterligare insläpp får man i tur och ordning köpa sin lösbiljett.

 

Vårt nummer = 123 612 3327

Nu kan vi betala fikat med SWISH – 20:- med bröd i Ulriksbergskyrkan och 40:- med macka på Vattentorget.

 

 

 

 

 

AKTUALITETER 

VERKSAMHETEN VT -20

Kursprogrammet för vårterminen är nu klart och inlämnat till tryckeriet.
Torsdagen den 5/12 kl. 8.00 går startskottet för att anmäla sig på vår hemsida.
Kurskatalogerna kommer i vars och ens brevlåda c:a en vecka dessförinnan.

Undantag från beställning på nätet är vår musikresa till Köpenhamn och Malmö den 4-5 april, som beställs via telefon från tisdagen den 17/12 kl. 9.00 hos Hjalmarssons buss.

OMKASTADE MÅNADSMÖTEN

Innehållet i de kommande två månadsmötena har bytt plats.

Det betyder att tisdagen den 12/11 får vi möta Sångerskan Helena Ek och Kontrabasisten Peter Jansson Visa på annorlunda sätt.

Tidsdagen den 10/12 möter vi Mats Sturesson och Jonas Åkerlund i ett program man kallar Skomakarens sånger.

Den 12/11 har vi dessutom medlemsmöte med tjuvtitt på vårterminens programinnehåll.

ADVENTSKONSERT

Enligt traditionen har vi i samarbete med eleverna på Folkhögskolan en advents- och julkonsert i Växjö Domkyrka.
Välkomna torsdagen den 5 december kl. 15.00!

Insläpp 20 minuter före konserten.

Fri entré för våra medlemmar i SUV

PROGRAM september – oktober

 • 12/11 Månadsmöte: Visa på annorlunda sätt 
  Helena Ek, sång, och Peter Jansson, kontrabas
  Under månadsmötet är det också medlemsmöte med en glutt in i nästa termins program.
 • 14/11 Litteratur: Den litterära visan.
  Jan Olof Andersson.
 • 18/11 Historia: Japans möte med västerlandet 1850-1945.
  Ingemar Ottosson.
 • 19/11 Teknik: Artificiell intelligens
  Johan Hagelbäck
 • 20/11 Studiebesök: ICON
 • 21/11 Ad Hoc: Idrottsstaden Växjö – inte bara arenor.
  Anders Franzén
 • 25/11 Musik: Island. Göran Bergendal om konstmusiken och dess kopplingar till bland annat folkets och kyrkans musik.