Välkommen till SUV!

SENIORUNIVERSITETET VÄXJÖ

är en politiskt, religiöst och fackligt neutral ideell förening.

Vårt mål är att tillvarata och stimulera medlemmarnas sociala, kulturella och vetenskapliga intressen genom verksamhet i form av föreläsningar, studiecirklar, konsert- och teaterbesök, studieresor samt studiebesök m.m.

Medlemskap kräver inga akademiska meriter utan endast att man är senior.

Fullständigt program hittar man efter att ha klickat på ”VERKSAMHET” och därefter under respektive rubrik.

NY ADRESS?

Har du bytt e-post-adress?
Vi får ibland tillbaka post, därför att innehavaren har bytt
e-post-adress, inte bara när man flyttat.
I så fall:

Gå själv in på SUVXO:s hemsida och ändra din e-post-adress.

Det enklaste sättet att ändra – och snabbaste – är att du går in under ANMÄLAN – MINA SIDOR
och gör erforderliga ändringar.

Men ibland kommer vår e-post inte fram därför att vederbörandes
e-brevlåda är full.

Ett problem när man tror att man inte fått någon faktura kan också vara att den faktiskt
ligger som bilaga i e-brevet.

ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR

Alla föreläsningar är öppna.

Det betyder att man kan delta utan att vara medlem i SUV – men man måste självfallet betala den högre föreläsningsavgiften på 100:- för resp. tillfälle.

Aktualiteter

ÅRSMÖTE

Tisdagen den 14 februari avhölls det första årsmötet i Senioruniversitetet, Växjö.
Ny i styrelsen är Paul Lövgren, som efterträder Torsten Persson.
Pauls specialitet är historia liksom Torstens.

I övrigt omvaldes samtliga ledamöter på sina platser.

När justerat protokoll föreligger läggs detta ut på hemsidan.

Notera att den gamla hemsidan nu är stäng och den nya har öppnats.
Adressen är  www.puvxo.se .

ÖPPET

Expeditionen är nu öppen under ordinarie tider
torsdagar 9.30 – 11.30 resten av vårterminen.

Från och med det nya läsåret heter vi SENIORUNIVERSITETET, Växjö.

Notera dock vår nya adress www.suvxo.se
samt
e-postadress info@suvxo.se.