Förstasida 2018-03-21T08:54:46+00:00

Välkommen till SUV!

SENIORUNIVERSITETET VÄXJÖ

är en politiskt, religiöst och fackligt neutral ideell förening.

Vårt mål är att tillvarata och stimulera medlemmarnas sociala, kulturella och vetenskapliga intressen genom verksamhet i form av föreläsningar, studiecirklar, konsert- och teaterbesök, studieresor samt studiebesök m.m.

Medlemskap kräver inga akademiska meriter utan endast att man är senior och därmed lämnat sin yrkesverksamma del av sitt liv.

Fullständigt program hittar man efter att ha klickat på ”VERKSAMHET” och därefter under respektive rubrik.

NY ADRESS?

Har du bytt e-post-adress?
Vi får ibland tillbaka post, därför att innehavaren har bytt
e-post-adress, inte bara när man flyttat.
I så fall:

Gå själv in på SUVXO:s hemsida och ändra din e-post-adress.

Det enklaste sättet att ändra – och snabbaste – är att du går in under ANMÄLAN – MINA SIDOR
och gör erforderliga ändringar själv.

INGEN FAKTURA?

Ibland kommer vår e-post inte fram därför att vederbörandes e-brevlåda är full.

Ett annat problem när man tror att man inte fått någon faktura kan också vara att den faktiskt
ligger som bilaga i e-brevet.

ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR

Alla föreläsningar är öppna.

Det betyder att man kan delta i våra föreläsningar utan att vara medlem i SUV i mån av plats – men man måste självfallet betala den högre föreläsningsavgiften på 100:- för resp. tillfälle.

Aktualiteter

Bodil Perssons cirkel ”Brush up your English” är
är inställd torsdagen den 22 mars
på grund av sjukdom.

KOMMANDE AKTIVITETER

22/3: Kata Dalström (1858 – 1923) – Agitatorn som gick sin egen väg
Gunnela Björk

23/3: Kosta mosaik – glas uppåt väggarna
Samuel Palmblad

26/3: Från tsar Alexander II till tsar Putin
Olle Larsson

28/3: Studiebesök – Sveriges Radio

5/4: Att upptäcka sitt liv i skrivandet
Åsa Moberg

Vårt nummer = 123 612 3327

Nu kan vi betala kaffet i Ulriksbergskyrkan – 20:- med bröd –
och Vattentorget – 40:- med macka.