{Play}

Välkommen till SUV!

SENIORUNIVERSITETET VÄXJÖ

är en politiskt, religiöst och fackligt neutral ideell förening.

Vårt mål är att tillvarata och stimulera medlemmarnas sociala, kulturella och vetenskapliga intressen genom verksamhet i form av föreläsningar, studiecirklar, konsert- och teaterbesök, studieresor samt studiebesök m.m.

Medlemskap kräver inga akademiska meriter utan endast att man är senior och därmed lämnat sin yrkesverksamma del av sitt liv.

Fullständigt program hittar man efter att ha klickat på ”VERKSAMHET” och därefter under respektive rubrik.

NY ADRESS?

Har du bytt e-post-adress?
Vi får ibland tillbaka post, därför att innehavaren har bytt e-post-adress, inte bara när man flyttat. I så fall:

Gå själv in på SUVXO:s hemsida och ändra din e-post-adress.Det enklaste sättet att ändra – och snabbaste – är att du går in under ANMÄLAN – MINA SIDOR och gör erforderliga ändringar själv.

INGEN FAKTURA?

När du har lämnat en e-postadress till oss får du en faktura som bilaga till e-brevet. Om den inte finns där kan den ha hamnat bland ”Skräppost” eller så är kanske din e-brevlåda full.

ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR

Alla föreläsningar är öppna.

Det betyder att man kan delta i våra föreläsningar utan att vara medlem i SUV i mån av plats – men man måste självfallet betala den högre föreläsningsavgiften på 100:- för resp. tillfälle.

LÖSA BILJETTER TILL FÖRELÄSNINGAR

Vissa föreläsningar är som bekant väldigt hårt belagda och det är dessa föreläsningar som också intresserar flest ”icke-abonnenter”, som köper lösa biljetter. Detta gäller framför allt historieföreläsningarna och konst och design.

Från och med nu inför vi av rättviseskäl NUMMERLAPPAR till de som vill köpa en enstaka biljett. När vi ser vilka möjligheter till ytterligare insläpp får man i tur och ordning köpa sin lösbiljett.

 

Vårt nummer = 123 612 3327

Nu kan vi betala fikat med SWISH – 20:- med bröd i Ulriksbergskyrkan och 40:- med macka på Vattentorget.

 

 

AKTUALITETER 

Oberammergau 2020

Ramkvillabuss har givit oss i SUV ett specialerbjudande att delta i ett av deras researrangemang till Passionsspelen i Oberammergau 18-24 september 2020.
Detta är självfallet ett unikt tillfälle, eftersom produktionen endast framföres en gång vart 10:e år. Nu är det alltså dags igen nästa år.

Vårt pris blir 13 650:- kr i dubbelrum, enkelrumstillägg 2 450:-, vilket är rabatterat just för oss.

Detaljer om resan återfinnes på researrangörens hemsida:

www.ramkvillabuss.se

(Observera att priserna på R:s hemsida samt att texten i alla avseenden inte gäller SUV-s medlemmar.)
Beställningar och frågor direkt till Ramkvillabuss
0470 605 00.

Säljstart per telefon: 17/9 2019.

SEMESTERSTÄNGT

Expeditionen håller sommarstängt efter torsdagen den 13 juni.
Telefonsvararen avlyssnas till och med den 19/6.

Expeditionen öppnar igen den 8 augusti 2019 med ordinarie öppettider torsdagar 9.30-11.30 därefter.

Styrelsen tillönskar samtliga medlemmar en TREVLIG SOMMAR och VÄLKOMMEN TILLBAKA till höstterminen.