Förstasida 2018-01-12T16:26:40+00:00

Välkommen till SUV!

SENIORUNIVERSITETET VÄXJÖ

är en politiskt, religiöst och fackligt neutral ideell förening.

Vårt mål är att tillvarata och stimulera medlemmarnas sociala, kulturella och vetenskapliga intressen genom verksamhet i form av föreläsningar, studiecirklar, konsert- och teaterbesök, studieresor samt studiebesök m.m.

Medlemskap kräver inga akademiska meriter utan endast att man är senior och därmed lämnat sin yrkesverksamma del av sitt liv.

Fullständigt program hittar man efter att ha klickat på ”VERKSAMHET” och därefter under respektive rubrik.

NY ADRESS?

Har du bytt e-post-adress?
Vi får ibland tillbaka post, därför att innehavaren har bytt
e-post-adress, inte bara när man flyttat.
I så fall:

Gå själv in på SUVXO:s hemsida och ändra din e-post-adress.

Det enklaste sättet att ändra – och snabbaste – är att du går in under ANMÄLAN – MINA SIDOR
och gör erforderliga ändringar själv.

ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR

Alla föreläsningar är öppna.

Det betyder att man kan delta i våra föreläsningar utan att vara medlem i SUV i mån av plats – men man måste självfallet betala den högre föreläsningsavgiften på 100:- för resp. tillfälle.

Aktualiteter

ORDNINGEN ÅTERSTÄLLD

Expeditionen är nu åter öppen på sina ordinarie tider,
torsdagar kl. 9.30-11.30.

KOMMANDE AKTIVITETER

Anmälningar till Hamburg-resan startar
fredagen den 2 februari 2018 från kl. 09.00
endast per telefon 0470-605 00 till Ramkvilla Buss,

som administrerar hela resan.
Reseledare: Björn W Stålne.
Övriga detaljer finns på hemsidan: VERKSAMHET/Resor och
i kurskatalogen sid. 14 f.
 

Första aktiviteten är månadsmötet tisdagen den 13 februari
där Ove Dahl berättar om det nya projektet Hovs Park
och
där andra avdelningen är vårt sedvanliga årsmöte.

Torsdagen den 15 februari är det studiebesök på
Kulturarvscentrum (för de som anmält sig).

Måndagen den 19/2 börjar MUSIKFÖRELÄSNINGARNA
med att vi får bekännelser av att en visans värsting, Finn Zetterholm,
besöker oss.

Vi har fått möjlighet att uppleva konserten med Face Vocal Band
den 20/2-18 FACE VOCAL BAND i Växjö Konserthus till specialpris.
Biljetter i Biljettcentrum. Vokalgruppen från USA seglar upp som de
mest populära just nu. Kanske med The Real Grupp som förebild?

INGEN FAKTURA?

Ibland kommer vår e-post inte fram därför att vederbörandes e-brevlåda är full.

Ett annat problem när man tror att man inte fått någon faktura kan också vara att den faktiskt ligger:

  • som bilaga i e-brevet
  • i skräp-posten

BUSSRESOR

Om vi tidigare har varit generösa med tid och avgångar och väntat in senkommande resenärer för avprickning, kommer vi i framtiden att avresa från respektive plats vid det klockslag som är angivet i verksamhetsbeskrivningen.