{Play}

Välkommen till SUV!

SENIORUNIVERSITETET VÄXJÖ

är en politiskt, religiöst och fackligt neutral ideell förening.

Vårt mål är att tillvarata och stimulera medlemmarnas sociala, kulturella och vetenskapliga intressen genom verksamhet i form av föreläsningar, studiecirklar, konsert- och teaterbesök, studieresor samt studiebesök m.m.

Medlemskap kräver inga akademiska meriter utan endast att man är senior och därmed lämnat sin yrkesverksamma del av sitt liv.

Fullständigt program hittar man efter att ha klickat på ”VERKSAMHET” och därefter under respektive rubrik.

NY ADRESS?

Har du bytt e-post-adress?
Vi får ibland tillbaka post, därför att innehavaren har bytt e-post-adress, inte bara när man flyttat. I så fall:

Gå själv in på SUVXO:s hemsida och ändra din e-post-adress.Det enklaste sättet att ändra – och snabbaste – är att du går in under ANMÄLAN – MINA SIDOR och gör erforderliga ändringar själv.

INGEN FAKTURA?

När du har lämnat en e-postadress till oss får du en faktura som bilaga till e-brevet. Om den inte finns där kan den ha hamnat bland ”Skräppost” eller så är kanske din e-brevlåda full.

ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR

Alla föreläsningar är öppna.

Det betyder att man kan delta i våra föreläsningar utan att vara medlem i SUV i mån av plats – men man måste självfallet betala den högre föreläsningsavgiften på 100:- för resp. tillfälle.

LÖSA BILJETTER TILL FÖRELÄSNINGAR

Vissa föreläsningar är som bekant väldigt hårt belagda och det är dessa föreläsningar som också intresserar flest ”icke-abonnenter”, som köper lösa biljetter. Detta gäller framför allt historieföreläsningarna och konst och design.

Från och med nu inför vi av rättviseskäl NUMMERLAPPAR till de som vill köpa en enstaka biljett. När vi ser vilka möjligheter till ytterligare insläpp får man i tur och ordning köpa sin lösbiljett.

 

Vårt nummer = 123 612 3327

Nu kan vi betala fikat med SWISH – 20:- med bröd i Ulriksbergskyrkan och 40:- med macka på Vattentorget.

 

 

Aktualiteter

GÖTEBORGSRESAN 27-28/4

är inställd till följd av för få anmälda.

Ramkvillabuss, som är researrangör, tar kontakt med samtliga anmälda och ber vederbörande lämna kontonummer för återbetalning av inbetald likvid.

 

NY DATASKYDDSLAG

I våras trädde en ny dataskyddslag i kraft, GDPR, vilken innebär utökade EU-direktiv för hantering av personuppgifter. De nya direktiven innebär att du aktivt måste samtycka till att SUV får använda dina personuppgifter. Detta gör du genom att svara på det brev eller e-post du fått tidigare.

Av administrativa skäl måste vi kunna använda oss av ditt personnummer. Om vi inte får ditt samtycke kan du inte anmäla dig till våra aktiviteter och tyvärr inte heller kvarstå som medlem.

KOMMANDE AKTIVITETER
Våren 2019

25/3 Föreläsning: Historia – Kalla krigets kriser – från Jalta till Moskva
Olle Larsson, Växjö

28/3 Föreläsning: SUV i takt med tiden – Hur hälsan kan förbättras/påverkas genom ny teknik
Johan Sanmartin Berglund, Karlskrona.

29/3 Föreläsning: Konst och Design – Textilkonst när den är som bäst
Annika Ekdahl, Kyrkhult. OBS: IOGT/NTO kl 09.30

1/4 Föreläsning: Musik – Göteborgs Symfoniker – Sveriges Nationalorkester
Sune Carlsson, Styrsö.

3/4 Resa: Konstresa till Louisiana

4/4  Föreläsning: De bortglömda emigranterna
Ola Larsmo

7/4  Konsert: Kalhyttans Cavalierer
Domkyrkan

8/4  Föreläsning: Två år med Trump
Frida Stranne, Växjö

9/4 Månadsmöte: Kamtjatka – Sten Bergmans fotspår
Lena Haglund, Uppsala

10/4 Studiebesök: Icon

12/4 Föreläsning: Varför scenkonst?
Therese Willstedt, Växjö

14/5 Månadsmöte. Schlager från förr – Everts kvintett

15/4  Föreläsning: Jazzens födelse New Orleans

17/4  Resa: F17 Kallinge och Eriksberg – Nordens största safaripark

24/4 Studiebesök: Icon

29/4 Teaterföreställning: En teaterkonsert med Cornelis Vreeswijks låtskatt
Regionteatern