Förstasida2019-01-07T16:38:20+00:00

Välkommen till SUV!

SENIORUNIVERSITETET VÄXJÖ

är en politiskt, religiöst och fackligt neutral ideell förening.

Vårt mål är att tillvarata och stimulera medlemmarnas sociala, kulturella och vetenskapliga intressen genom verksamhet i form av föreläsningar, studiecirklar, konsert- och teaterbesök, studieresor samt studiebesök m.m.

Medlemskap kräver inga akademiska meriter utan endast att man är senior och därmed lämnat sin yrkesverksamma del av sitt liv.

Fullständigt program hittar man efter att ha klickat på ”VERKSAMHET” och därefter under respektive rubrik.

NY ADRESS?

Har du bytt e-post-adress?
Vi får ibland tillbaka post, därför att innehavaren har bytt e-post-adress, inte bara när man flyttat.
I så fall:

Gå själv in på SUVXO:s hemsida och ändra din e-post-adress.

Det enklaste sättet att ändra – och snabbaste – är att du går in under ANMÄLAN – MINA SIDOR och gör erforderliga ändringar själv.

INGEN FAKTURA?

När du har lämnat en e-postadress till oss får du en faktura som bilaga till e-brevet. Om den inte finns där kan den ha hamnat bland ”Skräppost” eller så är kanske din e-brevlåda full.

ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR

Alla föreläsningar är öppna.

Det betyder att man kan delta i våra föreläsningar utan att vara medlem i SUV i mån av plats – men man måste självfallet betala den högre föreläsningsavgiften på 100:- för resp. tillfälle.

LÖSA BILJETTER TILL FÖRELÄSNINGAR

Vissa föreläsningar är som bekant väldigt hårt belagda och det är dessa föreläsningar som också intresserar flest ”icke-abonnenter”, som köper lösa biljetter. Detta gäller framför allt historieföreläsningarna och konst och design.

Från och med nu inför vi av rättviseskäl NUMMERLAPPAR till de som vill köpa en enstaka biljett. När vi ser vilka möjligheter till ytterligare insläpp får man i tur och ordning köpa sin lösbiljett.

Vårt nummer = 123 612 3327

Nu kan vi betala fikat med SWISH – 20:- med bröd i Ulriksbergskyrkan och 40:- med macka på Vattentorget.

Aktualiteter

ÄNDRAD ORDNING

Musikföreläsningarna om Lena Willemark och Mendelssohn byter plats under vårterminen.
Det betyder att Björn W Stålnes föreläsning om Felix Mendelssohn hör vi den 18/2
och
självporträttet av Lena Willemark upplever vi den 4/3.

Innehållet alltså detsamma – endast ordningen omkastad.

BOKNINGAR

Hemsidan öppnade för bokningar av vårens aktiviteter den 6/12 2018.

Musikresan till Göteborg 27-28/4 bokas dock
från och med 15/1 kl. 09.00 direkt på telefon till Ramkvilla Buss,
tel 0470-605 00.
Programdetaljer finner man under RESOR.

MUSIKSERIENS SISTA FÖRELÄSNING

När man läser SUV-s kursprogram vårterminen  -19 saknas en viktig information:
Den sista föreläsningen innehåller ett stort mått av levande musik.
Att ensemblen The New Orleans Rubber Band medverkar med musik från podiet har olyckligt fallit bort. Men här på hemsidan finns en fyllig presentation av föreläsningen såväl som ensemblen. Det är bara att gå in och läsa artikeln om musikföreläsningen den 15/4 under Verksamhet/föreläsningar/musik.

NY DATASKYDDSLAG

I våras trädde en ny dataskyddslag i kraft, GDPR, vilken innebär utökade EU-direktiv för hantering av personuppgifter. De nya direktiven innebär att du aktivt måste samtycka till att SUV får använda dina personuppgifter. Detta gör du genom att svara på det brev eller e-post du fått tidigare.

Av administrativa skäl måste vi kunna använda oss av ditt personnummer. Om vi inte får ditt samtycke kan du inte anmäla dig till våra aktiviteter och tyvärr inte heller kvarstå som medlem.

KOMMANDE AKTIVITETER
Februari och Mars 2019

12/2 Månadsmöte:  Årsmöte
samt
Program om Olle Adolfsson.
Leif Adolfsson, Torgny Samuelsson, Öars Nordblom, Växjö

15/2 Föreläsning: ”Historien om Christina Nilssons smaragder.”
Elsebeth Welander-Berggren, Stockholm

18/2 Föreläsning: Felix Mendelssohn – inte bara Bröllopsmarschen – OBS ändrat datum
Björn W Stålne, Växjö

21/2 Föreläsning: Berättelsen om Bellman
Lena Lövdahl, Stockholm

25/2 Föreläsning: Finland – från del av Sverige till egen nation
Hans Albin Larsson, Lund

4/3  Föreläsning: Självporträtt av en sångerska, kompositör, riksspelman
Lena Willemark

27/2  Studiebesök: Diakonicentrum

28/2 Föreläsning: Trender och fake news inom mat och hälsa
Anna Blücher, Kalmar

1/3  Föreläsning: Arkitekten Claes Knutson – mannen bakom IKEA-varuhusen
Samuel Palmblad, Växjö

5/3  Studiebesök: Östrabo 

7/3  Föreläsning. När göteborgarna blev moderna och Einstein kom för sent
Marie Hermanson, Göteborg

11/3 Föreläsning: Det enade Tyskland – dröm eller mardröm?
Bo Inge Andersson, Stockholm

12/3 Månadsmöte: Alma Johansson – bonddottern som blev mor till hundratals armeniska barn
Svante Lundgren, Lund

14/3 Föreläsning: Hur hälsan kan förbättras/påverkas genom ny teknik
Johan Sanmartin Berglund, Karlskrona

15/3 Föreläsning: ”Ursäkta röran, vi bygger om” – ett glasrike i förändring
Markus Emilsson, Växjö

20/3 Resa: Vandalorum – Gummifabriken

22/3 Studiebesök: Östrabo