{Play}

Välkommen till SUV!

SENIORUNIVERSITETET VÄXJÖ

är en politiskt, religiöst och fackligt neutral ideell förening.

Vårt mål är att tillvarata och stimulera medlemmarnas sociala, kulturella och vetenskapliga intressen genom verksamhet i form av föreläsningar, studiecirklar, konsert- och teaterbesök, studieresor samt studiebesök m.m.

Medlemskap kräver inga akademiska meriter utan endast att man är senior och därmed lämnat sin yrkesverksamma del av sitt liv.

Fullständigt program hittar man efter att ha klickat på ”VERKSAMHET” och därefter under respektive rubrik.

NY ADRESS?

Har du bytt e-post-adress?
Vi får ibland tillbaka post, därför att innehavaren har bytt e-post-adress, inte bara när man flyttat. I så fall:

Gå själv in på SUVXO:s hemsida och ändra din e-post-adress.Det enklaste sättet att ändra – och snabbaste – är att du går in under ANMÄLAN – MINA SIDOR och gör erforderliga ändringar själv.

INGEN FAKTURA?

När du har lämnat en e-postadress till oss får du en faktura som bilaga till e-brevet. Om den inte finns där kan den ha hamnat bland ”Skräppost” eller så är kanske din e-brevlåda full.

ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR

Alla föreläsningar är öppna.

Det betyder att man kan delta i våra föreläsningar utan att vara medlem i SUV i mån av plats – men man måste självfallet betala den högre föreläsningsavgiften på 100:- för resp. tillfälle.

LÖSA BILJETTER TILL FÖRELÄSNINGAR

Vissa föreläsningar är som bekant väldigt hårt belagda och det är dessa föreläsningar som också intresserar flest ”icke-abonnenter”, som köper lösa biljetter. Detta gäller framför allt historieföreläsningarna och konst och design.

Från och med nu inför vi av rättviseskäl NUMMERLAPPAR till de som vill köpa en enstaka biljett. När vi ser vilka möjligheter till ytterligare insläpp får man i tur och ordning köpa sin lösbiljett.

 

Vårt nummer = 123 612 3327

Nu kan vi betala fikat med SWISH – 20:- med bröd i Ulriksbergskyrkan och 40:- med macka på Vattentorget.

 

 

 

 

 

AKTUALITETER 

ÄNDRAT PROGRAM  17/10 –
men ändå inte

Litterturföreläsningen den 17 oktober om författaren Lennart Hellsing och hans liv och dikt har fått annan utformning än från början planerat.
Till följd av Sanna Hellsings sjukdom har hon förhindrats att medverka hos oss. Men hon har generöst ställt sitt manus och illustrationer till vårt förfogande. Och för att vi ändå inte ska förlora upplevelsen och kunskapen om Lennart Hellsing har Eva Jordevik lovat att vid ordinarie tidpunkt föredraga det manus Sanna sänt till oss.

MUSIKRESAN

Nu finns ett reportage från musikresan till Dresden och Leipzig på hemsidan under fliken REPORTAGE.
Klicka sen vidare till HT -19. Där hittar vi berättelsen om vår resa. Författare är medresenärerna – en för varje dag.

PARKERINGSFÖRBUD

På förekommen anledning vill vi meddela att det är en del ytor runt Ulriksbergskyrkan som inte har fri parkering. Senioruniversitetet påtar sig inget ansvar för felparkeringsbot om man ställt sig där det är parkeringsförbud – det är den enskilde föraren som har det fulla ansvaret att informera sig om gällande trafikregler.

NYA ÖPPETTIDER PÅ EXPEDITIONEN

Nu är expeditionen öppen torsdagar 9.00 – 11.00. 

ADVENTSKONSERT

Enligt traditionen har vi i samarbete med eleverna på Folkhögskolan en adventskonsert i Växjö Domkyrka.
Välkomna torsdagen den 5 december kl. 15.00!

Fri entré för våra medlemmar i SUV

PROGRAM september – oktober

 • 16/10 Studiebesök: Konstvandring på LNU
 • 17/10 Litteratur:  Lennart Hellsing i liv och dikt
  Sanna Hellsing
 • 21/10 Historia: 1979 – året då vår tid föddes
  Olle Larsson
 • 24/10 Fokus på Växjö: Samhällsutmaningar och kunskapsmiljöer
  Peter Aronsson
 • 29/10 Teknik m.m.: Vägen till en fossilfri koncern och nya användningsområden
  Henrik Brodin
 • 31/10 Litteratur: Maria Lang vår första deckardrottning
  Lena Lundgren och Lisbet Wikner

Face Book

Från och med nu förstärker vi bevakningen på Face Book ang. våra aktiviteter och avstår från den löpande reportageverksamheten.