{Play}

Välkommen till SUV!

SENIORUNIVERSITETET VÄXJÖ

är en politiskt, religiöst och fackligt neutral ideell förening.

Vårt mål är att tillvarata och stimulera medlemmarnas sociala, kulturella och vetenskapliga intressen genom verksamhet i form av föreläsningar, studiecirklar, konsert- och teaterbesök, studieresor samt studiebesök m.m.

Medlemskap kräver inga akademiska meriter utan endast att man är senior och därmed lämnat sin yrkesverksamma del av sitt liv.

Fullständigt program hittar man efter att ha klickat på ”VERKSAMHET” och därefter under respektive rubrik.

NY ADRESS?

Har du bytt e-post-adress?
Vi får ibland tillbaka post, därför att innehavaren har bytt e-post-adress, inte bara när man flyttat. I så fall:

Gå själv in på SUVXO:s hemsida och ändra din e-post-adress.Det enklaste sättet att ändra – och snabbaste – är att du går in under ANMÄLAN – MINA SIDOR och gör erforderliga ändringar själv.

INGEN FAKTURA?

När du har lämnat en e-postadress till oss får du en faktura som bilaga till e-brevet. Om den inte finns där kan den ha hamnat bland ”Skräppost” eller så är kanske din e-brevlåda full.

ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR

Alla föreläsningar är öppna.

Det betyder att man kan delta i våra föreläsningar utan att vara medlem i SUV i mån av plats – men man måste självfallet betala den högre föreläsningsavgiften på 100:- för resp. tillfälle.

LÖSA BILJETTER TILL FÖRELÄSNINGAR

Vissa föreläsningar är som bekant väldigt hårt belagda och det är dessa föreläsningar som också intresserar flest ”icke-abonnenter”, som köper lösa biljetter. Detta gäller framför allt historieföreläsningarna och konst och design.

Från och med nu inför vi av rättviseskäl NUMMERLAPPAR till de som vill köpa en enstaka biljett. När vi ser vilka möjligheter till ytterligare insläpp får man i tur och ordning köpa sin lösbiljett.

 

Vårt nummer = 123 612 3327

Nu kan vi betala fikat med SWISH – 20:- med bröd i Ulriksbergskyrkan och 40:- med macka på Vattentorget.

 

 

 

 

 

AKTUALITETER 

VERKSAMHETEN VT -20

Torsdagen den 5/12 kl. 8.00 gick startskottet för att anmäla sig på vår hemsida.

Undantag från beställning på nätet är vår musikresa till Köpenhamn och Malmö den 3-4 april, som beställs via telefon från tisdagen den 17/12 kl. 9.00 hos Hjalmarssons buss.

Notera att resan till Köpenhamn och Malmö är fulltecknad men att det finns reservplatser.

 

UTSKICK AV VÅRENS PROGRAM 

Observera att det kan ha kommit två kuvert där det bor medlemmar med samma adress.
Ett kuvert med en medlemsfaktura och program, det andra kuvertet med enbart medlemsfaktura.

Detta med anledning av att vi har varit tvungna att dela på försändelsen för portoavgiftens skull.

Tänk på att din medlemsavgift måste vara oss tillhanda innan du kan göra en anmälan till vårens aktiviteter.

PROGRAM december

Nu har vi tagit jullov och återkommer på nyåret.

Expeditionen är dock öppen ytterligare en torsdag, nämligen den 19 december som vanligt 9.00 – 11.00.

Därmed tillönskar styrelsen alla medlemmar i SUV en God Jul och ett Gott Nytt År.