Förstasida 2017-12-13T03:15:35+00:00

Välkommen till SUV!

SENIORUNIVERSITETET VÄXJÖ

är en politiskt, religiöst och fackligt neutral ideell förening.

Vårt mål är att tillvarata och stimulera medlemmarnas sociala, kulturella och vetenskapliga intressen genom verksamhet i form av föreläsningar, studiecirklar, konsert- och teaterbesök, studieresor samt studiebesök m.m.

Medlemskap kräver inga akademiska meriter utan endast att man är senior och därmed lämnat sin yrkesverksamma del av sitt liv.

Fullständigt program hittar man efter att ha klickat på ”VERKSAMHET” och därefter under respektive rubrik.

NY ADRESS?

Har du bytt e-post-adress?
Vi får ibland tillbaka post, därför att innehavaren har bytt
e-post-adress, inte bara när man flyttat.
I så fall:

Gå själv in på SUVXO:s hemsida och ändra din e-post-adress.

Det enklaste sättet att ändra – och snabbaste – är att du går in under ANMÄLAN – MINA SIDOR
och gör erforderliga ändringar själv.

INGEN FAKTURA?

Ibland kommer vår e-post inte fram därför att vederbörandes e-brevlåda är full.

Ett annat problem när man tror att man inte fått någon faktura kan också vara att den faktiskt
ligger som bilaga i e-brevet.

ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR

Alla föreläsningar är öppna.

Det betyder att man kan delta i våra föreläsningar utan att vara medlem i SUV i mån av plats – men man måste självfallet betala den högre föreläsningsavgiften på 100:- för resp. tillfälle.

Aktualiteter

KOMMANDE AKTIVITETER

18/12  JULKONSERT – kl 15.00

Domkyrkan OBS! Dörrarna till Domkyrkan öppnas först 20 minuter före den utsatta tiden.

OBS VÅREN – Biljetter tillgängliga redan nu:
20/2-18 KONSERT MED FACE VOCAL BAND – Växjö Konserthus

NYA MEDLEMMAR

Ni som nu anmäler er som nya medlemmar har inte bara betalt medlemsavgiften för återstående månader 2017
utan också för hela 2018.

BUSSRESOR

Om vi tidigare har varit generösa med tid och avgångar och väntat in senkommande resenärer för avprickning, kommer vi i framtiden att avresa från respektive plats vid det klockslag som är angivet i verksamhetsbeskrivningen.