Förstasida 2018-05-20T05:23:04+00:00

Välkommen till SUV!

SENIORUNIVERSITETET VÄXJÖ

är en politiskt, religiöst och fackligt neutral ideell förening.

Vårt mål är att tillvarata och stimulera medlemmarnas sociala, kulturella och vetenskapliga intressen genom verksamhet i form av föreläsningar, studiecirklar, konsert- och teaterbesök, studieresor samt studiebesök m.m.

Medlemskap kräver inga akademiska meriter utan endast att man är senior och därmed lämnat sin yrkesverksamma del av sitt liv.

Fullständigt program hittar man efter att ha klickat på ”VERKSAMHET” och därefter under respektive rubrik.

NY ADRESS?

Har du bytt e-post-adress?
Vi får ibland tillbaka post, därför att innehavaren har bytt
e-post-adress, inte bara när man flyttat.
I så fall:

Gå själv in på SUVXO:s hemsida och ändra din e-post-adress.

Det enklaste sättet att ändra – och snabbaste – är att du går in under ANMÄLAN – MINA SIDOR
och gör erforderliga ändringar själv.

INGEN FAKTURA?

Ibland kommer vår e-post inte fram därför att vederbörandes e-brevlåda är full.

Ett annat problem när man tror att man inte fått någon faktura kan också vara att den faktiskt
ligger som bilaga i e-brevet.

ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR

Alla föreläsningar är öppna.

Det betyder att man kan delta i våra föreläsningar utan att vara medlem i SUV i mån av plats – men man måste självfallet betala den högre föreläsningsavgiften på 100:- för resp. tillfälle.

Aktualiteter

SEMESTERSTÄNGT

Senioruniversitetet har semesterstängt 18/6 – 29/7  2018.

HÖSTTERMINENS UTBUD

I pingstveckan kommer vår nya kurskatalog ut.
Samtidigt kan man läsa programmet på vår hemsida.
Onsdagen den 30 maj kl. 8.00 öppnar hemsidan för anmälningar avseende höstprogrammet.
Som vanligt får man hjälp av våra ombud att anmäla sig om man själv inte har dator.
Men även här gäller att man inte kan anmäla sig före den 30/5.

FRÅGOR OCH SVAR

Varje vecka ringer medlemmar till oss och ställer frågor om rutiner, ändringar m.m..
Många av frågorna har ett enkelt svar om man klickar på rubriken FRÅGOR OCH SVAR
här på hemsidan.
Dessutom slipper man  vänta på svaret till tiden då expeditionen är öppen en gång i veckan
om man går på FRÅGOR och SVAR.

NY DATASKYDDSLAG

Den 25 maj inför EU en förordning: GDPR (General Data Protection Regulation) – Dataskyddslagen. Meningen är att skyddet av dina personliga uppgifter ska bli bättre och att oförsiktig hantering av dessa ska minska.

Lagen föreskriver att du ska godkänna vår hantering av dina personuppgifter. Vi kommer senare i vår att meddela hur detta ska gå till.

LÖSA BILJETTER TILL FÖRELÄSNINGAR

Vissa föreläsningar är som bekant väldigt hårt belagda och det är dessa föreläsningar
som också intresserar flest ”icke-abonenter”, som köper lösa biljetter. Detta gäller framför allt historieföreläsningarna och konst och design.

Från och med nu inför vi av rättviseskäl NUMMERLAPPAR till de som vill köpa
en enstaka biljett. När vi ser vilka möjligheter till ytterligare insläpp får man i tur och ordning köpa sin lösbiljett.

KOMMANDE AKTIVITETER

18/6-10/6: Musikresa till Hamburg
Demonstration av orgeln i Jacobi Kyrka, Verdis opera Otello, Beethovens Symfoni IX

Vårt nummer = 123 612 3327

Nu kan vi betala kaffet
i Ulriksbergskyrkan: 20:- med bröd
och
på Vattentorget: 40:- med macka.