Anmälan

Ett äpple, ett tangentbord, en penna och en kopp kaffe
                                                                                   –

Du kan anmäla dig till aktiviteter även om du ännu inte betalat din medlemsavgift.
Men observera! Först när vi fått in och registrerat din medlemsavgift blir du bokad
och antagen i mån av plats.

Medlemskapet gäller för ett kalenderår och kostar för närvarande 200 kr. För den som blir medlem under oktober till december gäller medlemskapet även påföljande kalenderår. Medlemsavgiften återbetalas inte.

I priset ingår fria föreläsningar vid månadsmöten, möjlighet att till låg kostnad deltaga i studiecirklar, studiebesök, resor samt lyssna till föreläsningar i aktuella ämnen.

TILL AKTIVITETER

Välkommen att anmäla dig till aktiviteterna i Senioruniversitetet i Växjö. Här kan du anmäla dig till våra föreläsningsserier, studiecirklar samt studieresor.

Avgiften för en hel FÖRELÄSNINGSSERIE är 200 kronor.

ENSTAKA biljett kostar 80 kronor och betalas vid entrén, men om serien är fulltecknad medges tillträde endast i mån av plats.

Avgiften för STUDIECIKLAR och STUDIEBESÖK: Se information om respektive aktivitet.
I vissa studiecirklar tillkommer kostnad för litteratur.

ÄNDRA DINA UPPGIFTER

Har du bytt Adress eller E-postadress?

Gå in under Dina uppgifter så kan du ändra uppgifterna själv.

Har du angivit en e-postadress skickar vi ut information och deltagarkort som bilaga
via E-post