Anmälningsvillkor

Aktivitetsstart och kallelse

Förtydligande – När du får en faktura visar den vilka aktiviteter du blivit antagen till. Men du är garanterad plats först efter det att du betalt in medlemsavgiften och att den är registrerad hos oss.

Du får inget separat besked om huruvida du kommit med eller ej.

Anmälan är bindande

Anmälan är bindande, om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt. Ångerrätten innebär att du kan ångra din anmälan genom att sända ett meddelande om detta till Senioruniversitetet inom 14 dagar efter det att vi bekräftat din anmälan. Du har ångerrätt 14 dagar från den dag du fått fakturan. Om aktiviteten har startat och du har deltagit vid ett tillfälle har du accepterat att avstå din ångerrätt.

Avgifter om du återtar din anmälan eller avbryter aktiviteten

  • Före aktivitetsstarten

Om du återtar din anmälan efter att ångerrätten förfallit – men innan aktiviteten startat – kan vi ta ut en administrationsavgift på 100 kronor.

  • Om aktiviteten har börjat

Om du avbryter en påbörjad aktivitet är du skyldig att betala hela avgiften. Om skälet till att du avbryter aktiviteten är varaktigt studiehinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg eller av anledning som du inte kunnat förutse, kan en del av avgiften återbetalas.

Ändrade tider

Vi kan tvingas ställa in en aktivitet före start. Då får du tillbaka hela avgiften. Om vi ändrar tidpunkten för aktivitetern på ett sätt som omöjliggör ditt deltagande, får du också tillbaka hela avgiften.

Observera de särskilda regler om återbetalning som gäller vid resor som arrangeras av SUV. Dessa regler presenteras vid respektive resa.

Nya regler som skyddar dina personuppgifter – VIKTIG INFORMATION

Den 25 maj 2018 införde EU en förordning som heter GDPR (General data protection regulation). På svenska kallas den Dataskyddslagen. Tanken med den är att alla EU:s medlemsländer ska göra likadant när det gäller behandlingen av personuppgifter. Det är även tänkt att skyddet ska bli bättre och att oförsiktig hantering av dessa ska minska. Lagen ersätter nuvarande PUL (Person- och uppgiftslagen). Styrelsen har också utsett en ledamot som ansvarar för dataskyddet.

Senioruniversitetet Växjö behöver nedanstående uppgifter om dig för att kunna hantera ditt medlemskap och dina anmälningar till föreläsningsserier, studiecirklar, studiebesök och resor.

  • Namn, adress, e-post, personnummer, telefonnummer, mobilnummer.

På vår hemsida www.suvxo.se klickar du på huvudmenyn, (Anmälan) och på nästa bild trycker du på (Samtycke) i menyn till vänster. På den nya bilden som visas trycker du på en ”Grön knapp” med texten (Logga in för att Samtycka) och på denna bild kan du Samtycka till att Senioruniversitetet Växjö får behandlar dina personuppgifter. Om du vill ha hjälp kan du ringa ett av våra ombud.

Övrigt

Kostnaden för litteratur, studiematerial och förbrukningsmaterial ingår vanligen inte i avgiften, och tillkommer därför om inget annat anges.