Ändra dina uppgifter

Ändra dina uppgifter

Du kan ändra Dina uppgifter som finns i vårt medlemsregister.

SÅ HÄR GÖR DU:

1. Klicka på den gröna knappen ”Ändra dina uppgifter” .

2. Nu skall du tala om vem du är och det gör du genom att fylla i medlemsnummer eller personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) och förnamn.

Medlemsnummer finns utskrivet på följebrevet som du fått hemskickad med katalogen.

Tryck på knappen ”Logga in”.

3. Nu visas bilder ”Aktivitetsanmälan” och här skall du välja ”Dina uppgifter” till vänster.

OBS GLÖM EJ ATT LOGGA UT, när du är klar