FU Digital närvarorapportering
Endast cirkelledare

FU Digital Närvarorapportering

OBS. ENDAST CIRKELLEDARE SOM SKALL RAPPORTERA NÄRVARO I FU SYSTEM

Här finns en kortfattad instruktion om hur man använder Folkuniversitetets Digitala Närvarolista (DN) – Grund
*
Du får från Folkuniversitetet
*
(Millary Navarrete, tel. 0470-78 44 05E-post: millaray.navarrete@folkuniversitetet.se)
*
– ett användarnamn och ett lösen ord som du skall använda för att komma åt att registrera närvaro på dina studiecirklar.

Börja med att byta till ett eget lösenord genom att klicka här:

Byt lösenord i FU här

Det är också viktigt att du uppger ett mobiltelefonnummer dit din signeringskod kommer att skickas när studiecirkeln är avslutad.

 LATHUND DN-GRUND