Månadsmöte

Den andra tisdagen i månaden inbjudes alla medlemmar till ett månadsmöte.

Programutbudet varierar. Det kan vara en traditionell föreläsning, ett litterärt framträdande eller musik.
Tid 13.30-15.15.

Månadsmötet åtföljs ibland av ett medlemsmöte då styrelsen framför aktuell information till medlemmarna som då självfallet också är välkomna att ställa frågor och komma med förslag till styrelsen om föreningens arbete.
Tid: 15.15-15.30.

Till månadsmötena, som är gratis, behövs ingen föranmälan.

Välkomna!

Tisdag 10 september: Henrik Widegren
Ulriksbergskyrkan kl. 13.30 – 15.30

Tisdag 8 oktober: Kerstin Berggren
Ulriksbergskyrkan kl. 13.30 – 15.30

Tisdag 12 november: Mats Sturesson och Jonas Åkerlund
Ulriksbergskyrkan kl. 13.30 – 15.30

Tisdag 10 december: Helena Ek och Peter Janson
Ulriksbergskyrkan kl. 13.30 – 15.30