Landet som inte längre är – Peter Gerdehag, Döderhult
Luciatåg med Kulturskolans sångare

Datum: 2017-12-12
Foto: Sune Ekstrand