Ädla stenar och dess magi

Lars Yngve Johansson talade om Ädla stenar och dess magi.