Japans femtonårskrig – från hybris till kapitulation

Monica Braw, fil.dr., författare, journalist och forskare, Malmö.

Foto: Sune Ekstrand