50-talet – När allt var i rörelse

Det svenska folkhemmet i kalla krigets skugga.
Olle Larsson, fil.dr, lektor vid Katedralskolan, Växjö

Datum: 2015-02-15
Foto: Sune Ekstrand