50-talet – Så blev Sverige modernt

1950-talets design, konstindustri och nya sätt att leva.
Kerstin Wickman, skribent och professor emerita i design och konsthantverkshistoria, Stockholm.

Datum: 2015-02-26
Foto: Sune Ekstrand