Gaddafi, Saddam och Bashar al-Assad

Bitte Hammargren, journalist och författare, Stockholm

Datum: 2015-03-23
Foto: Sune Ekstrand