Militärmusiken – Ett kulturarv som håller på att skjutas i sank

Torgny Hanson, dirigent och tidigare högsta befälet inom militärmusiken, Stockholm.

Datum: 2015-02-16
Foto: Sune Ekstrand