Jazz på svenska: Två stilbildare – Lars Gullin och Jan Johansson, Jazzhistoriker Jan Bruér, Stockholm

Datum: 2018-05-14
Foto: Sune Ekstrand