Allmän information

”Löven lyser nu
De bländar mig nästan
Nu är allt i varma färger
även om det är kallt
Hösten är så vacker
Hösten kommer
Hösten går
Varma kläder sätter vi på
Mörkret kommer med sin kraft
ner från himlen med sin makt
Hösten är på väg”

Fjärdeklass i Fjelkinge

VILL DU ENGAGERA DIG?

Med vårt motto ”för seniorer av seniorer” finns det många olika sätt att engagera sig i SUV.

Och glöm inte bort att man alltid kan lämna förslag på önskade aktiviteter.

MOTIONER

Har du synpunkter på SUV:s verksamhet?
Har du förslag till förändringar och förbättringar?
Motioner till årsmötet skall vara inkomna senast den 1 november året före årsmötet.
Styrelsens yttrande publiceras på SUV:s hemsida snarast efter justerat protokoll.

En dikt om äpplen:
”Gröna äpplen och röda äpplen
gula äpplen och goda äpplen
små äpplen och stora äpplen
sura äpplen och söta äpplen
ruttna äpplen och mask i äpplen
mjuka äpplen och hårda äpplen
ätliga äpplen och oätliga äpplen
äppelkräm och äppeljuice
frusna äpplen och äppelmos
äppeldikter och svenska äpplen”
Fjärdeklass i Fjelkinge