Senioruniversitetet Växjö

I mars 1991 föddes en tanke hos Ewa Stina Erlandsson. Denna tanke växte till en idé om att det fanns ett behov av ett pensionärsuniversitet i Växjö. Under våren startades ett uppbyggnadsprogram där Folkuniversitetet i Växjö hjälpte till att lägga grunden för den kommande verksamheten.

Vy över Växjösjön

I september samma år startades Växjö Pensionärsuniversitet, namnet som föreningen hade till och med år 2002. Mottot blev “för seniorer – av seniorer” och kunskap, social gemenskap och aktiviteter stod i centrum. Efter en termin var de nästan 100 medlemmar.

Under åren har både medlemsantal och aktivitetsmängd ökat och styrelsen i föreningen har visat sin kraft och styrka. Sedan år 2003 heter föreningen Pensionärsuniversitetet Växjö (PUV) och omfattar idag ungefär 2255 medlemmar.

Från och med årsskiftet 2017 heter vi Senioruniversitetet Växjö (SUV).