Ordföranden har ordet

SUV är en politiskt, fackligt och religiöst oberoende förening, för pensionärer – av pensionärer bildad 1991 i samverkan med Folkuniversitetet i Växjö. SUV ingår i ett landsomfattande nätverk med ett 30-tal pensionärs-/senioruniversitet. Verksamheten består av månadsmöten, föreläsningsserier, studiecirklar, studiebesök, resor samt konsert- och teaterbesök. Aktiviteterna äger som regel rum dagtid och omfattar många skilda ämnesområden. Vi anlitar gärna egna medlemmar som cirkelledare och föredragshållare.
 –

Till alla SUV:s medlemmar

I er hand håller ni nu programmet för höstterminen 2019. Styrelsens ambition har varit att åstadkomma ett så varierat program som möjligt så att det ska finnas något för alla smakriktningar.
Programmet består i vanlig ordning av föreläsningsserier, studiecirklar, studiebesök och olika kulturupplevelser. Många föreläsningsserier och studiecirklar återkommer, men ni hittar också en del nyheter. Det ni däremot inte hittar denna gång är teatererbjudanden. Styrelsen har de senaste terminerna märkt av ett minskat intresse när det gäller köp av teaterbiljetter och har därför beslutat att göra ett uppehåll i den delen av programverksamheten.

Styrelsen uppmanar alla som har idéer och tips om föreläsare och programpunkter att höra av sig! Vi noterar alla tips som kommer in och använder dessa som underlag vid kommande programplanering.

Vi efterlyser fler cirkelledare
Senioruniversitetets motto är ju som ni vet ”För seniorer av seniorer”. Bland våra medlemmar finns säkerligen många som skulle kunna leda en cirkel i något ämne. Hör gärna av dig!

Har jag kommit med på en aktivitet?
Det är en fråga vi ofta får på telefon och via e-post. Detta kan man själv enkelt kontrollera genom att gå in på vår hemsida www.suvxo.se på samma sätt som när man ska anmäla sig till en aktivitet. På menyn till vänster på skärmen trycker man på rubriken ”Aktiviteter”. Där kan man se om man kommit med eller om man står som reserv. Att en aktivitet blir blåmarkerad när man anmält sig betyder således inte att man kommit med på denna utan det är bara en påminnelse om att man faktiskt anmält sig.

Studiebesök

Jag vill också ta upp frågan om våra studiebesök. De är mycket populära och det tycker vi naturligtvis är roligt. Men detta medför också att väldigt många anmäler sig. Denna termin hade vi två studiebesök på ICON. Vi hade 30 platser vid varje besök. Till det första anmälde sig 258 medlemmar och till det andra 124. Då är det de 30 först anmälda som får plats och som är välkomna att delta. Dessa får också en faktura med ett deltagarkort. Övriga blir reserver och kommer med i tur och ordning vid eventuella återbud. Vi måste be er respektera detta! Det går inte att komma till ett studiebesök om man inte fått en bekräftelse på att man faktiskt kommit med genom att man fått en faktura och betalat denna.

På samma sätt vill vi uppmana er som faktiskt har kommit med på ett studiebesök och sedan får förhinder att anmäla detta så att vi kan erbjuda platsen till en reserv.

Välkomna till en hösttermin som vi hoppas ska bli inspirerande och ge er alla ny kunskap och trevlig samvaro.

Vi öppnar hemsidan för anmälningar den 27 maj kl. 08.00.

Avslutningsvis vill jag tillsammans med övriga styrelseledamöter önska er alla en riktigt

SKÖN SOMMAR!

Britt Segerberg

Ordförande