Pensionärsuniversitetens historia

1971 föreslog juridikprofessorn Pierre Vellas vid universitetet i Toulouse vid sin pensionering att man skulle starta ett universitet för tredje åldern. Hans grundidé var att förbättra levnadsvillkoren för äldre genom att erbjuda ett tillfälle för fördjupade studier i form av cirkelverksamhet och föreläsningar. Förslaget blev välvilligt mottaget och 1973 startade Université du troisième âge. Idén spred sig snabbt vid universitetsstäderna i Frankrike och vidare ut i världen. Idag finns pensionärsuniversitet representerade i alla världsdelar.

P. Vellas ansåg att det behövdes ett internationellt nätverksorgan. 1975 bildades AIUTA: Association Internationale des Université du troisième âge, deras huvudsyfte är att medverka till att pensionärsuniversitetet kan utvecklas över hela världen. I Sverige började pensionärsrörelsen 1981 i Uppsala och under 80-talet startade ytterligare ett femtiotal pensionärsuniversitet.