Ordföranden har ordet

Senioruniversitetet, SUV är en politiskt, fackligt och religiöst oberoende förening, för seniorer – av seniorer bildad 1991 i samverkan med Folkuniversitetet i Växjö.

SUV ingår i ett landsomfattande nätverk med ett 30-tal pensionärs-/senioruniversitet. Verksamheten består av månadsmöten, föreläsningsserier, studiecirklar, studiebesök, resor samt konsert- och teaterbesök.

Aktiviteterna äger som regel rum dagtid och omfattar många skilda ämnesområden. Vi anlitar gärna egna medlemmar som cirkelledare och föredragshållare.

 –

Ordföranden har ordet

Nytt decennium – ny termin – nytt program!

Styrelsen presenterar här programmet för vårterminen 2020. Många medlemmar känner säkert igen sig. Det är som vanligt en blandning av föreläsningsserier, studiecirklar, studiebesök och resor med olika inriktning. Vår förhoppning är att både nya och gamla medlemmar ska hitta något som verkar intressant. Som tidigare så tar vi naturligtvis gärna emot tips och idéer om föreläsare och andra programpunkter. De sparas och blir underlag för kommande års programplanering.

Nyhet i utbudet
När det gäller våra föreläsningsserier så planerar vi att i vår nästa katalog, den som gäller för kommande hösttermin, på försök införa en ny modell för bokning. Utöver våra fem ordinarie föreläsningsserier Musik, Historia, Litteratur, Ad Hoc och Teknik, hälsa och miljö kommer vi att presentera ett sjätte alternativ. Det blir en form av ”klippkort” som man kan använda till fem enstaka föreläsningar inom alla föreläsningsserier (Historia undantagen). Det betyder att man som medlem kommer att kunna välja friare och komponera sin egen föreläsningsserie.

Ny hemsida
För närvarande pågår en omarbetning och modernisering av hemsidan. Ett Växjöföretag hjälper oss med detta. Det betyder att nästa program kommer att presenteras på vår nya hemsida. Den del av hemsidan som hanterar anmälningar till aktiviteter etc. kommer dock att vara oförändrad.

Vi kommer att lägga ut den nya hemsidan i god tid innan anmälningarna ska göras till hösten 2020. Detta för att ni ska ha möjlighet att i god tid orientera er på hemsidan.

Styrelsen vill uppmana medlemmarna att regelbundet besöka SUV:s hemsida med adress www.suvxo.se. Där kan man ta del av nyheter, programändringar m.m.

Senioruniversitetet finns på Facebook. Sidan har f.n. ungefär 260 följare. Där kan man ta del av aktiviteter som ägt rum i bild och text. Facebook ersätter de reportage från våra föreläsningar som tidigare presenterades på hemsidan. Följ oss gärna på Facebook för att få en inblick i vår verksamhet.

Ny som medlem?

Det är med stor glädje som styrelsen noterar ett ständigt inflöde av nya medlemmar. Vi har dock uppmärksammat att man som ny medlem kan ha litet svårt att orientera sig i vårt program och i våra anmälningsrutiner. Vi kommer därför fortsättningsvis att en gång per termin bjuda in nya medlemmar och informera om vad som gäller för att man lättare ska förstå vårt system för anmälningar etc.

Välkomna till en vårtermin som vi hoppas ska bli inspirerande och ge er alla ny kunskap och trevlig samvaro. Vi öppnar hemsidan för anmälningar den 5 december kl. 08.00.

Britt Segerberg
Ordförande