Ordföranden har ordet

Senioruniversitetet, SUV är en politiskt, fackligt och religiöst oberoende förening, för seniorer – av seniorer bildad 1991 i samverkan med Folkuniversitetet i Växjö.

SUV ingår i ett landsomfattande nätverk med ett 30-tal pensionärs-/senioruniversitet. Verksamheten består av månadsmöten, föreläsningsserier, studiecirklar, studiebesök, resor samt konsert- och teaterbesök.

Aktiviteterna äger som regel rum dagtid och omfattar många skilda ämnesområden. Vi anlitar gärna egna medlemmar som cirkelledare och föredragshållare.

 –

Ordföranden har ordet

Ny termin – nytt program!

I er hand håller ni nu Senioruniversitetets program för våren 2019 – ett program fyllt av olika aktiviteter som vi i styrelsen hoppas ska tilltala er. Blandningen av föreläsningsserier, studiecirklar, studiebesök, teater, konserter och resor känner ni igen sedan tidigare. Men här och var smyger sig en del nyheter in så det gäller att studera programmet noga. Förhoppningsvis kommer alla att hitta något av intresse!

Vill man veta litet mer om våra aktiviteter så kan man också besöka vår hemsida där terminens alla föreläsare presenteras mer ingående. I sammanhanget vill jag gärna nämna att vi har förmånen att för vissa av våra disputerade föreläsare erhålla s.k. ”akademiska bidrag” från Folkuniversitets-föreningen. Styrelsen vill framföra ett tack för dessa bidrag.

Under året som gått har Senioruniversitetet inlett ett förnyat samarbete med Linnéuniversitetet. Redan nu kommer ju många av våra föreläsare från universitetet. Men det vi hoppas på är att det nya samarbetet bl.a. ska leda till är att vi får träffa många av universitetets doktorander och ta del av aktuell forskning. På så sätt knyts Senioruniversitetet och Linnéuniversitetet litet närmare varandra.

Senioruniversitetet har också numera ett facebook-konto som hittills fått drygt 200 följare. Där kan man ta del av de aktiviteter som ägt rum och också själv lägga in bilder från aktiviteter man deltagit i.

Så till något som vi gärna vill att ni tänker på!

Det gäller e-post. Det underlättar mycket i styrelsens administrativa arbete om vi kan nå våra medlemmar via e-post. Vi ber därför alla som använder e-post regelbundet att meddela adressen till oss. De flesta har gjort det men inte alla. Man kan själv gå in på vår hemsida under rubriken ”Dina uppgifter” och göra ändringar och tillägg.

Hemsidan öppnas för anmälningar torsdagen den 6:e december. Sista anmälningsdag är den 21 januari 2019. Välkomna till en inspirerande vårtermin som vi hoppas ska ge ny kunskap och trevlig samvaro!

Slutligen vill jag tillsammans med den övriga styrelsen tillönska er alla

En God Jul och Ett Gott Nytt År

Britt Segerberg
Ordförande