Om ondskan i vår tid

I vår serie om Balkan ”Europas oroliga hörn” har vi nära vår egen tid – grymt nära. Christian Palmes föreläsning om hemskheterna, som försiggick när Jugoslavien splittrades, bar övertygande bevis för grymheterna under 1990-talet. Christian har under många år varit korrespondent på Balkan, dels för Svenska Dagbladet dels för Dagens Nyheter, så det han gav oss var vittnesbörd från insidan av hemskheterna.

1980 dog Tito, som var den sammanhållande länken i Jugoslavien. Därefter började splittringen med nationalismen som drivande kraft. Det avgörande momentet till de sex jugoslaviska krigen var 1992, när Bosnien–Herzegovina utropade sig som självständig stat,
efter det att Slovenien och Kroatien redan året innan tagit in på den vägen. För Serbien var detta skäl att försöka återställa ordningen – förhoppningsvis med ett enat Stor-Serbien.

Återigen målades TV-bilderna upp för ens inre med grymheter som ”etnisk rensning”, koncentrationsläger, massgravar. Och detta i en civiliserad tid som bara ligger mindre än 30 år bort – allt under västvärldens passivitet, eller åtminstone tröghet.

Något gott som trots allt kommit ut ur skeendet på Balkan efter 90-talet är inrättandet av tribunaler – i detta fall folktribunalen i Haag, som har till uppgift att lagföra de ledare som förbrutit sig på det civila samhället genom

* brott mot Genèvekonvensionen
* brott mot krigets lagar
* folkmord
* brott mot mänskligheten.

Ledare som Karadzic, Mladic och Milosovic passerade revy för oss under denna föreläsning.
Men också tribunalen i Haag, som nu får sina efterföljare på olika ställen i världen. Man trodde gärna att detta skulle vara sista gången med sina grymheter och med en värld utanför som inte ingriper förrän alltför sent. Då kan man inte låta bli att fundera på vad som pågår i Syrien – när ska världssamfundet ingripa för att hjälpa oskyldiga civila människor? Och när ska en tribunal inrättas för att ställa de ansvariga i Syrien till svars – som en erfarenhet från utvecklingen på Balkan.

Text och Bild: Björn W Stålne