Ulf Bagge om Taube

Nu, 19 september, startade fjärde och sista säsongen med PUV:s föreläsningslångkörare, ”Den litterära visan”. Alla rekord slogs vad gäller höstens serie: 720 medlemmar anmälde sig vilket var trevligt. Mindre trevligt var att vi av utrymningsskäl måste dra ett streck vid 450 anmälningar, vilket innebar att 270 medlemmar inte kunde få vara med. Det går ju inte, resoneade styrelsen, och f f g i PUV:s historia dubblerade vi en serie, dvs lokal fanns till-gänglig och föreläsarna kunde ställa upp med en första föreläsning på förmiddagen också. Så då blev alla glada.

Därför kunde alla medlemmar som anmält sig få tillfälle att lyssna till Ulf Bagge som spelade, sjöng och berättade om ”Evert Taube – visdiktare, äventyrare och mijöpolitisk estradör”.
Rappt berättat, skickligt spelat och personligt framfört – en mycket givande föreläsning, med både välkända och mindre ofta förekommande sånger och visor på programmet.
Att Evert Taube var en personlighet och med tiden en fullfjädrad diva var inte okänt.Ulf Bagge spädde på med anekdoter och muntra episoder, som när publiken vid ett tillfälle var på plats och väntade på huvudpersonen, som då låg i godan ro hemma i badkaret och väntade på att bli hämtad i limousine.Kanske det var med avsikt som att Ulf utelämnade många av de visor som har en plats i svenskarnas hjärta men som inte tycks märkas av tidens tand. Nytt och intressant fick vi lyssna på, även om välkända nummer hade sin plats. Fram förandet av ”Briggen Blue Bird av Hull” var snudd på magiskt – det var tyst i salongen sedan sista ackordet klingat.
Det var avslutningsvis starka och ihållande applåder som belönades med ett extranummer, som befanns vara ”Pierina”.
Eva Jordevik, en av hjärnorna bakom serien – Anders Råberg och Maj-Lis Ulfsparre är de andra två – avtackade Ulf och överlämnade en liten present, och därmed var föreläsningen slut.
Text och Bild: Torsten Persson