Allas lika värde

Med många bevingade ord och uttryck – från tidigare och vissa födda i stunden – kunde vi följa KG Hammars tankevärd vid den sista föreläsningen i serien ”Fem aspekter på tredje åldern”.

Att det inte var första gången den tidigare ärkebiskopen stod inför ett auditorium visste vi alla. Ändå kände man beundran inför det faktum att han rörde sig fritt i sin föreläsning utan att ständigt konsultera sitt manus – om han nu hade något.

Och det började imponerande när Torsten Persson, dagens värd, inledde med den retoriska (?) funderingen om Adolf Hitler också omfattades av dagens rubrik, ”Allas lika värde”, och KG Hammar disponerade om sin föreläsning och började i den änden.
Med utgångspunkt från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter kunde konstateras att ”Människan föds fri och med lika värde”. Men är det så?

Vi ställdes inför påståenden som att skillnaden inom en ras är större än mellan raser.

Vi kunde konstatera att vårt samhälle idoliserar ungdomen.

Men vi kunde samtidigt konstatera att vi äldre favoriseras med tanke på vår sannolikt starkare köpkraft.

Du tycks vara det du konsumerar,

Vi ställdes inför valet att amputera istället för att behandla ett skadat finger.

Och metaforen där barnet frågar sin farfar: ”Jag känner en ond varg inom mig och en god. Hur kommer jag att bli när jag blir vuxen?”
”Den varg du matar”.

Eftermiddagen gav som vanligt utrymme för frågor. En som grep många av oss djupt var: Vart skulle jag själv ha stått när Hitler genomförde sina fruktansvärda illdåd?

Men föreläsaren kom också in på apartheid och Nelson Mandelas roll som den som förlät och inte gav igen.

Som om det vore en tanke kunde vi, som gick hem och reflekterade över eftermiddagens föreläsning, om aftonen nås av beskedet att Mandela under kvällen avlidit…

KG Hammar gav oss mycket att bearbeta. Att många av hans teser för många var truismer, som man kanske inte tänkt på, bevisades av att det under föreläsningen kunde höras mängder av fniss och skratt som bevis på alla aha-upplevelser.

Men den visaste truismen från KG Hammar var: Vi lever bara här och nu.

Text och bild: Björn W Stålne