Mat som gynnar både oss och klimatet

När vi numera betraktar de negativa klimatförändringarna som ett faktum är självfallet den stora frågan: Hur kan vi välja att lägga om vår livsföring för att motverka utvecklingen?
Många och mycket handgripliga råd fick vi Anna Blücher – lektor vid Institutionen för kemi och biomedicin vid Linnéuniversitetet i Kalmar.
Hennes föredrag tog fasta på två huvudämnen, dels hur vi ska vårda oss själva, dels hur vår livsföring och matkonsumtion sker på ett så klimatsmart sätt som möjligt, alltså så att våra vanor inte bidrar till att klimatförändringen skenar ännu mer.

Det är mycket man som konsument bör tänka på. Därvidlag gav oss Anna ett gott och nyttigt råd: Livsmedelsverkets kostråd håller – lita på dom! (På PUV:s första-sida finns just nu en länk till verkets nyhetsbrev som lägligt nog producerades veckan före Annas besök hos oss.)

Två nyttiga allmänna råd fick vi:
1) Köp inte mer än ni behöver så slipper vi kasta mat.
2) Använd näsan!?!
Luktar inte maten illa så är detta faktum viktigare än det ”bäst-före-datum” som är angivet på förpackningarna. Detta är särskilt viktigt om man betänker att vi faktiskt kastar så mycket som 10% av alla mat, att all mat ska transporteras till oss och att alla transporter bidrar till klimatförändringar på ett negativt sätt.
Då är det lätt att hålla med.
Fem förmedlade huvudråd från Livsmedelsverket var dessa:
1) Ät frukt och grönt men välj efter säsong
2) Snåla inte med fullkorn, eftersom det innehåller mycket fibrer
3) Välj helst nyckelhålsmärkta förpackningar
4) Ät ofta fisk – gärna 2-3 ggr/vecka
5) Använd flytande margarin i matlagningen.

Anna Blüchers föredrag hos oss i PUV var det sista i den nya serien i samarbete med Linnéuniversitetet. Den som har tittat i kurskatalogen för VT -14 kan se att samarbetet fortsätter.

Text och Bild: Björn W Stålne