Klang- och jubelföreställning om Thiel

En klang- och jubelföreställning brukar ju ofta avsluta en säsong. Dock inte i Pensionärsuniversitet Växjö – terminen inleddes med en sådan, närmre bestämt vid månadsmötet 10 september. Rubriken för månadsmötet var ”Ernest Thiel och hans ”tavlor” och en gissning var att inte alla i auditoriet visste vem Ernest Thiel var. I så fall visste man det när föreställningen, under stående ovationer, var avslutad.

Ernest Thiel, fick vi veta av den utmärkte kåsören Alvar Karlsson, född 1859, var en bankir och en komplicerad person som gick från att vara Sveriges rikaste man, van vid att bolla med miljoner, till en närmast utfattig man med 3 000 kronor i bouppteckningen när han avled. Upp- och nedgång alltså, inte minst i privatlivet.
Mest känd och ihågkommen är han som stor mecenat och understödjare av konstnärer och musiker.

Det bestående minnesmärket är den jättelika villan på Djurgården, Thielska galleriet, som inrymmer en av Sveriges förnämligaste konstsamlingar. Han avled 1959, 88 år gammal.

Ensemblen med Kenneth Malm – vilket pianosolo han rev av!!, den charmante sångaren, gitarristen, estradören m.m. Anders Nilsson och den utmärkta solisten och ersättaren Scharlene Phil satte guldram på föreställningen.

Povel Ramel, Magnus Uggla och Ted Gärdestad visade sig alla ha anknytning till Thiel, vilket vi fick musikaliska bevis på. Som grädde på moset medverkade en kvartett ur Växjö Manskör, där PUV:s vördade ordförande överraskande ingick. Kåsör och sammanhållare av collaget i ljud, bild och ton, var, som nämnts ovan, Alvar Karlsson.

Alltid skall något trassla och även så den här gången. Återbud, med kort varsel, från en av nyckelpersonerna i föreställningen, skulle ha kunnat ställa till det, men den ansvarige för månadsmötet lyckades med kortkort varsel skaffa en fullgod ersättare.
Som sagt – vilken föreställning! Det var säkerligen de nära 400 åhörarna ense om.

Sedan fortsatte det med medlemsmötet.
Mötet fick en intressant inledning när styrelsen presenterades från podiet för nytillkomna medlemmar och det befanns att samtliga manliga styrelsemedlemmar dagen till äran klätt upp sig, alla i röda byxor i olika nyanser. Mycket anslående enligt tillförlitlig källa.

Ordf. Gunnar Carlberg berättade kortfattat om samrådsmöte mellan landets 31 pensionärs- och senioruniversitetet – 24 hade närvarit vid mötet som ägt rum i Kristianstad någon vecka tidigare. Just namnet på verksamheten hade debatterats och så kommer att ske igen. Vår ordförande flaggade för tankarna att även vi skulle haka på trenden att ”pensionäruniversitet” blir ”senioruniversitet”. Men där är vi inte ännu.

Den ständigt återkommande frågan om rättvisa vid anmälan till aktiviteter och resor togs upp igen. Medlemmarna fick veta hur styrelsen arbetar med anmälningar, vilka problem man möter och inte själv kan råda över, t ex postens hantering av inskickade anmälningar. Vi gör så gott vi kan, meddelade Maj-Lis Ulfsparre som är en av de hårt arbetande styrelse-medlemmar som håller ordning på anstormningen av anmälningar.
De närvarande medlemmarna tycks tro henne. De ”ursinniga medlemmar” som telefon- och mailledes lovat ställa styrelsen till svars vid månadsmötet tog inte tillfället i akt att få till stånd en diskussion hur styrelsen egentligen sköter sitt uppdrag.

Som bekant har PUV inlett ett samarbete med Linnéuniversitetet med syfte att ge unga forskare tillfälle att föra ut sin forskning. En miniserie med tre föreläsningar, till det mycket facila priset av 100 kronor, inleder samarbetet. Kom fler, uppmanade Gunnar Carlberg, sedan han till sist beslutat sig för vilka i styrelsen, inklusive han själv, som håller i verksamheten. Jag instämmer med uppmaningen – det blir spännande ämnen som kommer att behandlas.

Så var det slut, en fullmatad eftermiddag tisdagen den 10 september.
Vid datorn: Torsten Persson