När drevet går – hur behandlas kvinnor vid politiska skandaler?

Ni skulle ha varit där! Närmre bestämt 22 oktober, när Tobias Bromander, forskare från Linné-universitetet, berättade om hur speciellt kvinnor behandlas i medier vid politiska skandaler.

Tobias baserade sin studie på 92 skandaler under 1990 -och 2000-talen, vilka resulterat i exakt 4345 artiklar. De fyra största tidningarna stod för dem: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen.

Det fanns mycket att säga om skandaler. T ex: vad är en skandal? ”Det”, sade Tobias och travesterade ett talesätt, ”det ligger i betraktarens öga”. Tre kriterier skall uppfyllas för att något avvikande skall kallas ”en skandal”:

1. ÖVERTRÄDELSEKRITERIET –
någon skall ha gjort något som skapar uppmärksamhet
2. SPRIDNINGSKRITERIET –
vi måste känna till det
3. RESPONSKRITERIET –
vi måste bli upprörda.

Det blev en del sifferexercis men den var lättfattlig.
Av de 92 skandalerna berörde
* 37% kvinnor
och
* 63% män.
Men inte desto mindre handlade
53% av artiklarna om kvinnor
medan endast 47% handlade om män, trots att män var inblandade i snudd på dubbelt så många skandaler.

Det fanns mer intressant:
Hur länge ”varade” en skandal”?
Jo, för män i genomsnitt 12 dagar.
För kvinnor: 19 dagar.
Och, konstaterade Tobias torrt, några skandaler tar aldrig slut. Ingen skandal behöver nämnas, men nämn namnet på choklad i trekantig förpackning så vet alla vad som menas.

Mer fanns att fundera över.
I var TIONDE artikel fördes krav på att den kvinnliga politikern skulle avgå. Motsvarande för män var i var TJUGONDE artikel.

Ännu mer intressant kunde Tobias berätta. T ex att skandaler där kvinnor var huvudpersonen oftast handlade om sådant som hänt i den PRIVATA sfären. Att hon kört rattfull. Att hon fifflat med deklara-tionen. Att hon inte betalt parkeringsböter.
För männen utspelades skandalerna i den OFFENTLIGA sfären. Att man fifflat med reseräkningar. Att man tagit ut svängarna vid representation. Att man begärt ersättning för utgifter man inte haft.

I sammanhanget kunde Tobias också visa hur medierapporteringen koncentrerade sig på PERSONEN när det gällde kvinnor, men på SAKFÖRHÅLLANDET när det gällde män.
Alltså kvinnor: VEM?
Män: VAD?

Avslutningsvis redovisade Tobias kortfattat resultatet av en enkät där huvudfrågan var om kvinnor granskas hårdare än män vid politiska skandaler. Av de svarande ansåg
*48% att kvinnor granskades hårdare, * 31% hade ingen uppfattning och resten, vilket blir
*21% att män granskas hårdare.
Nog hade vi till mans det på känn?

Andra halvan av föreläsningen blev en frågestund med många intressanta frågor och uttömmande svar, om sådana kunde ges.

Som sagt, en mycket intressant föreläsning med en kunnig och väl förberedd föreläsare i huvudrollen.
Vi vill gärna se Tobias Bromander
komma tillbaka till PUV.

TEXT och BILD: Torsten Persson