Kina under kejsaren

Så har föreläsningsserierna kommit igång på riktigt. Och det märks. Historieserien fokuserar den här terminen på Kina. I den första föreläsningen berättade Hans Hägerdal om ”Ekonomi och samhälle under två årtusenden”.

Föredragshållaren Hans Hägerdal.
Bild: Björn W Stålne

Några av de reflexioner man gör efter en så ingående analys av utvecklingen i Kina är att
många av de uppfinningar vi gjort i västerlandet var långt tidigare gjorda i Mittens Rike, t.ex. boktryckarkonsten redan på 600-talet, järnhantering, kompassens för att nämna några. Och notera att Kina redan 900 e.Kr. tryckte sedlar som betalningsmedel utan att inflationen påverkades.
Men vi noterar samtidigt att Kina genom årtusenden haft en könsordning, som satt mannen/fadern högst i heriarkin. Även om det finns många exempel på att gossebarn genom tiderna favoriserats är ändå det märkligaste och mest tragiska exemplet att man har låtit fotbinda unga flickor – alltså så att flickor/kvinnor genom hela livet varit tvungen att trippa fram som tåspetsballerinor.

Kinas historia har kunnat delas in i dynastier efter sina kejsare: Han-, Tang-, Ming-, Qing-dynastierna. Den mest framstående av dessa perioder anses Tangdynastin vara. Jorden fördelas och ett aktivt bondesamhälle upprättas. Samtidigt uppstår miljonstäder. Under Qing-dynastin har Kina runt 400 miljoner innevånare fram till 1900-talets inledning och men är inte mer än 20 gånger så stort som Sverige.

Föredragshållaren Hans Hägerdal är uppvuxen här och har tagit studenten på Katedralskolan. Numera bor han i Lund, men pendlar till Linnéuniversitetet, där han är docent i historia.

Bild: Google

PS
Historieserien om Kina har slagit alla tidigare rekord när det gäller anmälningar –
100-talet medlemmar står på reservlistan och har inte beretts plats. Ändå var det ungefär 100 av de som anmält sig som inte kom.
Vilken är slutsatsen? Att man kommer när man anmält sig eller att vi likt flygbolagen överbokar våra evenemang så att fler kommer med?
DS