Den Heliga Birgitta 2016-09-26

KRAFTKVINNA – POLITIK OCH RELIGION I ETT

Föreläsningsserien i Historia med tema:
Fem kvinnor som gjort avtryck i historien
inleddes den 26 september av
Luca Cesarini, präst och författare från Kungsbacka.
Ämnet var Den heliga Birgitta.

Föreläsningen blev en fängslande och informativ berättelse av en synnerligen engagerad och av ämnet besjälad föreläsare och birgittaforskare.
Åhörarna i den helt fullsatta kyrkan och församlingssalen fick en beskrivande och informativ bild av Den heliga Birgittas födelse, liv och död, och med berörande beskrivningar kring helgonets alla viktiga uppenbarelser.
Föreläsaren betonade också hennes djupa politiska engagemang i dåtidens strider mellan påve och kejsarmakten.

Senare delen av föreläsningen blev en intressant beskrivning av Birgittas pilgrimsresa till Det heliga Landet. Avslutningen av föreläsningen belyste Birgittas mycket stora internationella religionsbetydelse. Denna kröntes år 1999 av densammas helgonförkla-
ring som Europas skyddshelgon.

Text: GUNNAR CARLBERG
Bild: BWS