Brott och Straff 2016-11-10

NÄR FOLKETS RÄTTSMEDVETANDE KROCKAR MED JURIDIKEN

I föreläsningsserien ” PUV – i takt med tiden” gästades Pensionärsuniversitetet den 10 november av förre överåklagaren Sven Erik Alhem, numera med många uppdrag som rättsexpert i media m.m. Han är dessutom ordförande i Brottsofferjouren i Sverige. Därför var den fulltaliga publiken förstärkt med många frivilligarbetare från Brottsofferjouren i Växjö.

Sven Erik Alhem hade valt att närma sig dagens föredragsrubrik ”När folkets rättsmedvetande krockar med juridiken”, genom att ge en kort-kort översiktskurs i juridik och domstolsförfarande och belysa några aktuella och allmänt kända brott. En så bred föreläsning är svår att sammanfatta, så det får bli några axplock.

Ett fall som upprörde många var det s. k Lindomemordet. I det fallet gick gärningsmännen fria då det inte gick att styrka vem av de åtalade som hade utfört dådet. Detta upprörde då det allmänna rättsmedvetandet. Föreläsaren pekade på att utredningen inte var fullständig och att det sedan dess har ändrats, så att det numera går att döma flera för mord, trots att man inte kan fastställa vem av de åtalade som utförde dådet.

Det allmänna rättsmedvetandet och juridiken har på så sätt kommit närmare varandra. Numera kan man bli fälld för medverkan i misshandel om man håller i rocken åt den som deltar i slagsmålet. Som hastigast berörde föreläsaren också det faktum att Palmemordet kom att ändra lagen kring mord. Preskriptionstiden är förlängd, och det blev också ett exempel på retroaktivt verkande lagstiftning; något som Sven Erik Alhem inte var positiv till.

I detta föredrag gick det knappast att undgå att ta upp Quick/Bergwall-fallet. Föredragshållaren menade att det var en stor rättsskandal. Ett av alla misstagen var att Lambert var jävig när han senare utredde detta. Målet har också kommit att ändra på rättspraxis. Numera räcker det inte med enbart erkännande av mord utan det krävs också stödbevisning om någon skall bli fälld.

Ett annat i rättsammanhang mycket diskuterat område är bevisnivån för fällande dom och det i detta sammanhang viktiga begreppet ”att det är ställt bortom rimligt tvivel”. Det är svårt att få detta att gälla till hundra procent i de flesta mål. Det enda fall där man kan peka på att detta gällde till hundra procent är Breiviksfallet. Här fanns allt: motiv, ögonvittnen, vapen,bevismaterial, erkännande etc.

Sven Erik Alhem kom in på förundersökningens betydelse och berörde i det fallet Julian Assange-fallet. Här fanns problem med åklagarens förhandsprognos, dvs om det fanns skäl för brott eller ej. Här var åklagaren vacklande. Att utredningen startade för sex år sedan och att förhör skall hållas först nu, kan man inte klandra rättsväsendet så mycket för, eftersom det är ett frivilligt undanhållande från Julian Assange.

Föredragshållaren hade dock svårt att förstå att det skulle vara någon större skillnad på risken att bli utelämnad till USA från Sverige eller från England.

När det gällde en eventuellt kommande krav fån Assange för att det draget ut på tiden trodde inte Sven Erik Alhem att det skulle kunna komma, eftersom Assange själv förorsakat den långa tiden.
Föredragshållaren pekade på hur viktiga de första kontakterna och stegen i ett rättsfall är. Som ett exempel anfördes Lotta-fallet. Det var ett mord i Arboga där brottsoffret hade anmält den partner för våld, som sedan mördade henne, men där hon senare tog tillbaka anmälan. Hade man använt videoförhör i inledningsskedet hade nog inte anmälan kunnat dras tillbaka. Det kom inte heller fram i inledningsskedet att den straffade tidigare hade varit straffad för våld.Sven Erik Alhem framförde också några områden där rättsmedvetandet ändrat sig på senare år och pekade bl. a. på våld mot kvinnor och aga mot barn. Här har de flesta ett starkt rättsmedvetande och god laglydighet. Men det gäller inte när det gäller att hålla fartgränser i trafiken. Här har normsystemet ändrat sig. Ett annat område där den allmänna inställningen har ändrat sig är inställningen till EU-domstolen. För ett antal år sedan var det nästa litet misstänkt att vända sig dit. Men idag är det helt accepterat att åberopa Europakonventionen.

Sven Erik Alhem är en erfaren och driven föreläsare som gärna kryddar sina föreläsningar med underhållande episoder från sin egen erfarenhet. Ett praktiskt tips till extraknäckande pensionärer som han gav var att inte ha enskild firma utan att bilda aktiebolag. På så sätt kan man undvika dubbelbeskattning. Men jag tror t. ex. att många av de närvarande volontärerna från Brottsofferjouren hade väntat sig att få höra något kring hans arbete i Brottsofferjouren i Sverige. Men detta borde kanske vara värt en egen mässa – ett tips inför kommande föreläsningsomgångar?
Föreläsningen – som hölls i stram regi av Torsten Persson – väckte många frågor, men tyvärr medgav inte tiden detta, eftersom Sven Erik Alhem skulle vidare till en mässa i Solna.

Text: Martin Järnek
Foto: Sune Ekstrand