Elisabeth I av England – 2016-10-24

JUNGFRUDROTTNINGEN, GIFT MED SITT LAND

Den tredje föreläsningen i höstens serie ”Fem kvinnor som gjort avtryck i historien” behandlade Elisabeth I av England – jungfrudrottning, gift med sitt land. Föreläsare var Olle Larsson, PUV:s mångkunnige och återkommande föreläsare.

Elisabeths väg till tronen var lång och komplicerad. Hennes far, Henrik VIII, strävade efter en manlig tronarvinge. Henriks första hustru, Katarina av Aragonien, fick en dotter, Mary, men ingen son. Henrik lämnade då katolicismen så att han kunde skilja sig från sin drottning. Han gifte sig sedan i stället med Ann Boleyn och fick 1533 en dotter, Elisabeth. Men Ann Boleyn fick ingen son och avrättades då. Henrik VIII:s försök att få en manlig tronföljare lyckades efter ytterligare några fruar. Hans son, Edvard, blev kung, men han avled efter en kort regeringstid. Edvard efterträddes av Elisabeths äldre halvsyster Mary. Hon var en hängiven katolik och lät avrätta ledande protestanter och hålla Elisabeth fången i Towern under ett helt år. Vid Marys död kröntes Elisabeth till drottning 1558.

Den unga drottningen var ogift och många europeiska furstar ville gifta sig med henne. En av dem var den svenske kronprinsen Erik Wasa. Han lät sända ett porträtt av sig till henne. Eriks syster Cecilia Wasa kom till London för att för Eriks räkning fria till Elisabeth. Cecilias vistelse i London kom att vara ett helt år utan önskvärt resultat.

Elisabeths regeringstid kom under lång tid att präglas av kampen mellan katoliker och protestanter. I Skottland regerade Elisabeths kusin Maria Stuart. Hon förde en hård politik mot protestanter. Maria tvingades avgå och hon flydde till sin kusin Elisabeth, som satte henne i Towerns fängelse och så småningom låta avrätta Maria.

En stor del av Elisabeths regeringstid kom senare att domineras av krigen mot spanjorerna. Kung Filip II av Spanien var en hängiven katolik. Han förde krig i Nederländerna mot protestanterna. Sedan sände han sin stora armada av örlogsskepp för att knäcka de engelska protestanterna. Men en gigantisk storm skingrade eller sänkte många av de spanska skeppen. Den engelska flottan kunde sedan besegra den återstående delen av den spanska armadan.

Elisabeth blev efter segern verkligt populär hos sitt folk. Men krigen mot spanjorerna fortsatte och blev alltmer betungande för England och skattebetalarna. Näringslivet fick dock en stimulans av de europeiska religionskrigen när många holländare flyttade till England och startade textilindustrier, manufakturer och järnbruk.

Elisabeth blev med tiden äldre men ville inte acceptera att hon åldrades. Hon kom att använda olika skönhetsmedel som innehöll kvicksilver och skadade hennes hud och gjorde henne skallig. Men 1592 målades ett porträtt av Elisabeth som skulle vara en likare för alla kommande porträtt av henne under hennes livstid.

Elisabeth godkände 1602 att Maria Stuarts son, Jakob I, skulle ärva tronen efter henne. På våren 1603 avled Elisabeth I.

Text: CLAES SJÖBLOM
Foto: BWS