Växjö på väg mot 100 000 invånare – 2016-09-29

EXPANSIVA VÄXJÖ – HUR STORT SKALL DET BLI?

 
 
 
Premiärföreläsningen i serien ”PUV – i takt med tiden” hölls av planeringschefen i Växjö kommun, Paul Herbertsson, och den handlade om Växjös utveckling. Idag har kommunen 88.000 invånare. Målet 100.000 invånare beräknas uppnås år 2025.
 

 

 

Första delen av föreläsningen handlade om de principer och styrmedel som används för stadsplanering. De tunga dokumenten är översiktsplan, generalplan och detaljplan. För Växjö styrs planeringen av flera principer, bl a miljö, trygghet och folkhälsa, förtätning, mindre bilkörning på avstånd under 5 km, hänsyn till de sju sjöarna inom staden, att tillåta ”djärv arkitektur med respekt för de historiska vingslagen”, satsning på träbyggnation samt en fossilbränslefri kommun. Han noterade att koldioxidutsläppen hade minskat med 50 procent från 1993, trots kraftig befolkningsökning. Fr o m år 2020 skall 50 % av all byggnation som de kommunala bolagen utför vara träbaserad.
Härefter gick Paul igenom de aktuella utbyggnadsprojekten inom Växjö stad. Med en befolkningsökning på 1.000 – 1.100 personer årligen så behövs ca 400 nya lägenheter varje år. I genomsnitt bor alltså 2,5 personer i varje lägenhet. Av befolkningsökningen svarar invandring från utlandet för ca hälften.
De 11 projekten är:

 
1. Arenastaden med 700 nya lägenheter + hotell och kontor
2. Stationsområdet med 700 nya bostäder + handel och kontor. I detta ingår ett nytt kombinerat stadshus och stationshus. Nuvarande resecentrum rivs och hela kvarteret med nuvarande kommunhus säljs för omvandling till 245 bostäder.
3. Vikaholm där 300 bostäder tillkommer utöver dagens 600.
4. Teleborgshöjden med 500 bostäder.
5. Bredvik får 350 bostäder + ny grundskola, Pär Lagerkvistskolan, med 1.000 elever från höstterminen 2017.
6. Bäckaslöv får 1.200 nya bostäder inkl service, kontor, förskola och vårdcentral. Nytt äldreboende (med spektakulär fasad i ”grafisk betong”) finns redan på plats.
7. Torparängen (mellan Vallen och Teleborg) får 250 bostäder + ny vacker urnbegravningsplats mot Bergundasjöarna i kyrkans regi.
8. Hovshaga centrum får 200 nya bostäder.
9. Sjöudden, invid gamla vattenverket, bebyggs med 200-250 bostäder.
10. Hagavik mellan Evedal och Sandsbro får 400 bostäder.
11. Välle broar, invid Södras huvudkontor bebyggs med 6 st 8-våningshus i trä. Mellan Willys och Trummen byggs ny ICA-butik + studentlägenheter. Totalt 700 bostäder tillkommer inom området.

Tillsammans blir detta 5.800 nya lägenheter i pågående projekt. Låter mycket, men med tanke på behovet av 400 lägenheter per år så täcker detta bara den närmaste 10-årsperioden.

Utöver ovanstående pågår bl NCC´s bygge av nya vattentornet på 19 vån och 65 lägenheter och Lågan (gamla Davidsons bilhall) med 150 lägenheter och planeras 22-våningshus på I 11-området av Castellum (f d Norrporten).

 
Under frågestunden framkom bl a
att utbyggnadsprojekt även finns i Rottne, Braås, Ingelstad och Gemla,
att inga speciella seniorbostäder/trygghetsbostäder planeras
(ett ”politiskt ställningstagande” menade Paul) samt
att trafiksituationen på Söder måste lösas genom dels p-automater, dels ändrade resvanor, dvs cykla, promenera eller åk kollektivt vid kortare resor.

Text: INGEMAR SWALANDER
Bild: SUNE EKSTRAND samt från Växjös hemsida