Studiebesök akuten 2016-11-23

Idag har jag varit på ett mycket intressant och givande studiebesök på akuten i Växjö. Det är väldigt nyttigt att se hur verksamheten fungerar när man är frisk.

Först fick vi en presentation av verksamhetschef Carina Pettersson. Hon tycker att det är värdefullt att få berätta om verksamheten. Carina är chef för akuten i Växjö och Ljungby samt en avdelning med 28 vårdplatser där patienten får stanna högst 36 timmar. Av dessa 28 platser är 4 obs platser.

Akuten i Växjö har ca 33 000 besökare årligen och Ljungby ca 10 000, vilket är en medelstor verksamhet i Sverige. De som kommer till akuten är de som drabbats av hjärtinfarkt, infektioner, buksmärtor, lungproblem, benbrott, öron- och ögonproblem samt medicinpatienter.

Akutens huvuduppdrag är akut omhändertagande och det är det de är bäst på. Det de själva känner är att de är lite dåliga på info om väntetider.
På akuten arbetar ca 50 sjuksköterskor och 25-30 undersköterskor. Nytt framöver är att anställa ett antal akutläkare som bara arbetar där. Annars är läkarna knutna till en avdelning på lasarettet och tjänstgör en viss tid på akuten.

På fredag- och lördagnätter arbetar inhyrda vakter på akuten och akuten får också god hjälp av polisen om något händer.

Efter informationen fick vi en rundvandring på avdelningen.

Vid en ombyggnad 2011 fick personalen själva bestämma hur avdelningen ska se ut. De delades in i olika projektgrupper och arbetade fram arbetsplatsen som den ser ut idag. Mycket ljusa och funktionsdugliga lokaler där personalen kan arbeta effektivt och där de slipper spring i långa korridorer utan allt finns runt i kring dem. De har mycket öppen arbetsyta, vilket ger bra överblick över patienterna och sjuksköterskorna kan stötta varandra bättre.

Carina poängterade att det inte finns någon gräddfil för ambulanspatienter – sjukast först. Alla som kommer till akuten får prata med en sjuksköterska. Patienterna prioriteras i fyra grupper och den som är sjukast tas först omhand, vilket innebär att en del patienter får vänta.

14-15 läkarsekreterare arbetar dygnet runt. Alla journaler behandlas digitalt, som direkt skickas till den avdelning patienten hamnar. De har samma datasystem i hela vårdsvängen i Region Kronoberg. Detta underlättar och effektiviserar fortsatta arbetet enormt.

På avdelningen finns två rum som är särskilt anpassade till patienter som misstänks ha någon smitta. Rummen har egen ingång och är isolerade från övriga utrymmen. Det ena av rummen är också elsanerat.

Det är mycket viktigt med ett gott samarbete mellan akut- och ambulanspersonalen. Vid större olyckor larmar SOS samtidigt till ambulansen och akuten. Akuten kan då läsa in sig på händelsen i förväg och kan vara väl förberedda när ambulansen anländer.

Detta studiebesök kändes väldigt angeläget. Jag känner mig väldigt trygg om det händer – eller när det händer.

Text och bild: YVONNE GUSTAFSSON