Studiebesök på Kulturarvscentrum – 2016-09-28

ALLT MELLAN HIMMEL OCH JORD

Den 28 september besökte en liten, intresserad skara PU-medlemmar det relativt nyöppnade Smålands Kulturarvscentrum på Sandvägen i Växjö. Anders Bengtsson från Smålands Museum – som Kulturarvscentrum är en del av – hälsade välkommen och guidade oss besökare under en intressant rundvandring i framför allt det sk magasinet, med en enormt stor samling från skilda tider av vår kulturhistoria. Där fanns praktiskt taget allt: från gamla bödelsyxor, sättugnsplattor, Kristina Nilssons resekoffertar till de äldsta kylskåpsmodellerna i vårt land. Stort intresse väckte också den gamle slöjdläraren och lärarpedagogen Gunnar Ells fantastiska samling av slöjdalster och modeller för slöjdundervisning.
Viola Hjelm från PU-styrelsen och övriga besökare tackade Anders med en varm applåd.
Ett besök på Kulturarvscentrum kan rekommenderas!
Text: JÜRGEN TIMM
Bilder: KULTURARVSCENTRUMS HEMSIDA med samlingar och magasin.