Uppfostrad av män 2016-11-03

UPPFOSTRAD AV MÄN

En rubrik som väckte både undran och nyfikenhet.

En intelligent och välartikulerad kvinna som tidigt såg sin väg in i journalistiken, men som hade mycket att kämpa emot. Omdömena om henne som chef var ganska brutala – sträng, hård, kall – järnlady m.m.

Det var männen som ”fostrade” henne – i synnerhet männen i mediavärlden – och hon anammade deras maner. Det tog ett långt yrkesliv att helt kunna erkänna det.
Några män har haft större betydelse för henne.

Först kommer PAPPA som var polis och hade stora krav på sina två döttrar. Han var sträng och tyckte inte om murvlar, men båda döttrarna blev journalister!

Herbert Söderström blev hennes vägvisare och hon arbetade som undersökande reporter – saklighet och en stark etisk ådra var ett måste.

Bengt Dennis var chefredaktör på DN och hon efterträdde honom och var chef under 14 år. Därefter kom chefskapet på Expressen ( -95-96) en tid och en miljö hon inte fann sig tillrätta i utan valde att avgå.

Allan Larsson var också en av de män hon menar finns med i hennes fostran. Det var han som önskade att hon skulle vara VD för SVT och det var hon i 6 år.
Inom Sveriges Radio var hon inrikeschef på Rapport, nyhetschef och chef på DagensEko.

Så många tunga uppdrag! Varför! Hon ville vara med och bygga samhället- välfärdssamhället och strävade efter den manliga makten. Men hur skulle hon orka med allt. Det behövdes ett nytt tänkande,en ny miljö. Det blev en gård med nya levnadsvanor som gav styrka men också nya engagemang. Kyrkan blev åter ett aktuellt mål och akademiska studier av Ide – och lärdomshistoria. Det ledarskap hon praktiserat under sitt verksamma liv kompletterades med studier i ledarskap !!

Hon ville fortfarande VARA och hon VAR och tror jag ÄR än.
En stark kreativ kvinna som prövat på mycket – både positivt och negativt.

En intressant eftermiddag.

Text: Ewa Stina Erlandsson