Skrivandets hantverk och magi

Cecilia Davidsson

Skrivandets hantverk och magi var rubriken på Cecilia Davidssons föreläsning i terminens sista litteraturföreläsning. Cecilia Davidsson, författare och lektor i kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet, Växjö gav auditoriet en informativ och personlig beskrivning av en författares tankar och skrivande.

Foto: Maj-Lis Ulfsparre

Efter en redogörelse av barndom och uppväxttid i Tolg, utbildning och arbetsliv – idag också ledamot i Smålands Akademi fick åhörarna en intressant redogörelse kring processen och arbetsinsatsen för en författare vid t ex novellskrivande. Novellen Ett halvt ark papper av A. Strindberg gavs som bra exempel på en läsvärd novell.

Första avdelningen av föreläsningen före kaffepausen kan sammanfattas av föreläsarens egen sammanfattning av sitt novellskrivande: Jag skriver för att få se vad jag vill berätta.

Efter pausen belyste föreläsaren med stor inlevelse sitt arbete som författare av lättläst litteratur.

Foto: Britt Segerberg

 –

Berättade om tillståndsfrågor, språknivå, målgrupper etc. Föreläsaren betonade sin inställning att lättlästprincipen kunde betraktas som en viktig samhällsfråga där alla läsare skulle få möjlighet att känna sig delaktiga i litteraturens fascinerande värld. Belyste framställningen med exempel ur sitt ”lättlästförfattarskap” av Ut- och Invandrarna av Vilhelm Moberg samt Röda rummet av August Strindberg

Text: Gunnar Carlberg