Landshövding Ingrid Burman

*

Så äntrade hon då scenen, vår nya landshövding Ingrid Burman. Vi var många som var nyfikna på att få höra hur hon tänker sig Länsstyrelsens utveckling. Både regionalt och kommunalt. Självklart var vi också nyfikna på den privata Ingrid Burman, uppväxt på -50 talet i Södra Grundfors några mil utanför Skellefteå, där det inte var helt självklart att flickor skulle få studera.
Efter den ordinarie skolgången var det 2 spår som hägrade. Journalistik eller Juridik. Det blev juridik. Hon har maken i Uppsala, 2 barn och 3 barnbarn.

*

Under eftermiddagen fick vi en mycket tydlig och gedigen presentation om hennes arbete med tankar och vidareutveckling av Länsstyrelsen. Att Ingrid Burman är en oerhört kunnig och påläst landshövding stod klart för oss ganska snabbt och med detta yrkesliv i bagaget:

 • Handelsanställdas förbund
 • TCO
 • Hyresgästföreningen
 • Riksdagsledamot
 • Utskottsordförande
 • Budgetförhandlare
 • Ordförande Handikappförbundet

Hon utbrast spontant att hon är ”en priviligierad människa som fått vara med om allt detta” dessutom en massa kommittéer som

 • KFO, Stadshus AB
 • Systembolaget
 • Forte
 • Vinnova
 • Statliga utredningar
 • Yttrandefrihetsutredningar
 • Arbetstidsförkortning
 • Arbetsrätt m.m.

Det råder ingen tvekan om att det är en fördel att ha varit verksam i den politiska världen för att ta itu med landshövdingeuppdraget som är, enligt henne själv, den största meriten i hennes karriär.

Då kommer vi till den springande punkten:

VAD GÖR EN LANDSHÖVDING?

 • Regeringens förlängda arm
 • Myndighetschef
 • Verkställa regeringens nationella politiska beslut
 • Främja länet
 • Regional företrädare
 • Samverka/Samordna
 • Inviga
 • Nätverka
 • Stiftelser

Att arbeta med att samverka och nätverka såg hon som ett mycket viktigt uppdrag. Jag har nu hört 4 föredrag med Ingrid Burman och ingen är den andra lik. I samband med en kvinnoorganisation fokuserar hon på kvinnofrågor. I samband med en kulturinstitution fokuserar hon på kulturfrågor.

Hon poängterade särskilt länets tillväxt inom nästan alla områden. Att det finns 40 000 privata skogsägare är ju fantastiskt. Kanske stormen Gudrun bidrog till att stärka yrkeskåren. Hon pratade väldigt varmt om skogs- och jordbruk, som hon känner sig väl förtrogen med. Att Växjö skriker efter IT kompetenser är ju heller inget nytt. I uppdraget ingår även att jobba för att få hit myndigheter, vilket MUCF, (Myndigheten för ungdom och civilsamhällsfrågor) redan är på gång. Kan säkert bli fler med den kompetens Växjö besitter med stark teknologiskt kunnande och inte minst ett universitet. Med denna vision flyttar det ju hit fler människor och då måste vi har mer bostäder, skolor, förskolor, affärer. Alla kommuner i länet växer inte bara Växjö som kan kanske kunde tro. Detta är en utmaning.

Ingrid Burman tryckte särskilt på samarbete mellan det civila samhället som frivilligorganisationer, integration och civilförsvar bara för att nämna några, här kan man göra mycket mer.

Hon tyckte att alla de projekt som sätts igång måste följas upp och utvärderas så att det inte rinner ut i sanden eftersom många får statliga bidrag förmedlade genom Länsstyrelsen. Regeringen vill ju ha en bredbandsutveckling och dessa bidrag kan man söka från Länsstyrelsen, men tyvärr får länsstyrelsen för lite pengar vilket gör att det blir obalans mellan stad och landsbygd. I denna fråga höjdes röster från auditoriet om en orättvis fördelning i vilket vi har förklaringen ovan.

Som landshövding ska man ju också sitta som ordförande i större och mindre stiftelser i länet. Lite charmigt var det att hon inte mindes vad alla hade för namn. Men det må vi förlåta henne för efter den tydliga och, som många av oss inte visst, gigantiska verksamhet hon leder så är det nog en omöjlighet att ha allt i huvudet.

Ingrid Burman bjöd på ett mycket välkomponerat föredrag med många bilder och vi frapperades över att”hon är ju så vanlig”.

Text: INGRID STÅLNE

Foto: BWS