Månadsmöten – Anna Sofia Rossholm – 2018-10-09

*

Anna Sofia Rossholm gav en ingående analys av Ingemar Bergman som person, kopplat till hans omfattande konstnärliga utövning. Alla har vi på ett eller annat sätt tagit del Bergmans stora kreativa förmåga. En förmåga som gett berömmelse och uppmärksamhet i många länder.

Bergmans skriftliga arbeten kommer att leva kvar som gestaltande litteratur och hans verk kommer att läsas alltmer i bokform avlutade Anna Sofia sin föredragning.

Föredraget samlade drygt hundratalet medlemmar.

*