Musik – Christina Tobeck – 2018-10-29

Svenska tonsättarinnor som musikhistorien glömde

Föreläsare var Christina Tobeck fil.dr. Stockholm.

Föreläsningen inleddes med en informativ lektion kring en förstockad, manlig syn, under stor del av 1800.talet, på kvinnors lämplighet och möjlighet att komponera, författa, måla, ja inom alla kulturella sfärer. Bland skrämmande exempel på detta synsätt belystes August Strindbergs förnedrande omdöme om alla kvinnosaks kämpande suffragetters kamp – inte minst inom musiken.

Ett annat belysande exempel blev behandlingen av Ellen Fries – Sveriges första, kvinnliga universitetsstuderande, som ej ansågs värdig att bevista sin egen disputationsmiddag! Föreläsaren belyste tydligt att den manliga oppositionen oftast handlade av rädsla för konkurrens.

Belysande exempel på kämpande tonsättarinnors kamp kring sekelskiftet för rätten att offentligt få framträda med egna alster, bjöds auditoriet. Som internationellt exempel och som pionjär lyftes Fanny Mendelssohn, syster till tonsättaren Felix, fram. Hennes tonsättarkonst kan, med förlov sagt. minst betraktas som jämlik den upphöjde broderns.

Så följde en djuplodande och fascinerande presentation av svenska, kvinnliga tonsättare: Helena Munktell, Laura Netzel Pistolenskors, Valborg Aulin, Amanda Maier samt inte minst Sveriges första kvinnliga domkyrkoorganist Elfrida André.

Allas tonsättarhistoria interfolierades, av åhörarna uppskattade, musikaliska inslag, Som exempel kan nämnas orkesterverket Bränningar av Helena Munktell. Ett verk vars framtoning av svallande bränningar berörde mäktigt, för att inte tala om verket Spinnerskan, ett pianostycke av Laura Netzel, ett verk med sköna, tillrande löpningar i diskanten – en spinnrocks like!

Föreläsaren avtackades med en varm applåd av ett ”upplyst” auditorium.

Text: GUNNAR CARLBERG

Bild: BWS