Vi minns vårt 70-tal – Håkan Jönsson – 2018-10-25

Torsdagens föreläsning i serien ”Vi minns vårt 70-tal”, hade som rubrik;

Kom in på en öl och smörgås. Med underrubrik; Mat och måltid på 1970-talet.

Föreläsare var fil.dr. i etnologi, Håkan Jönsson, Lund.

Att alla sekler, decennier och årstider haft sin speciella förändring och utveckling av vår matkultur fastslog föreläsaren genast och inledde med att presentera föreläsningens disposition i trenne utvecklingsblock;

Hemmamaten – Industrimaten – Restaurangmaten

Med synnerligen ledig espri och kunnig entusiasm inför uppgiften att ge en bild kring matens historia, fick föreläsaren auditoriet ofta att le igenkännande – allt beledsagat av instruktiva bilder. Mjölkens stora betydelse för ”Hemmamatens ” historia och utveckling fram gick med all önskvärd tydlighet.

Provkökens betydelse för ” Industrimatens ” utveckling betonades med intressanta exempel – allt med ledig och chosefri framställningskonst.

Avslutningsvis blev publiken undervisad i ”Restaurangmatens” historia – med utvecklingen från att först vara ”starka dryckers” mål till en senare gastronomisk höjdpunkt.

Text: Gunnar Carlberg

Bild: Sune Ekstrand