Historia – Hans Lepp – 2018-11-19

Baltikum – mellan dröm och verklighet.

-*-

De tre baltiska staterna – Estland, Lettland och Litauen – firar i år100 av självständighet – trots att man under 1900-talet tidvis varit ockuperade.

SUV-s föreläsare Hans Lepp gjorde en enastående historisk översikt över inte bara de senaste100 åren utan han redogjorde också för förutsättningarna med start långt borta i medeltiden.

Det var en fantastisk föreläsning. Med sina rötter i Estland blandade Hans fakta med mycket gripande berättelser ur egen fatabur.

Inom parentes kan tilläggas att framställningen började på sämsta tänkbara sätt genom att tekniken aldrig kom igång – hans medhavda dator lyckades aldrig kommunicera med den avancerade utrustningen i kyrkan. Och den kom inte ens igång under hela föreläsningen.

Å andra sidan kan konstateras: Hans Lepps framställning var strålande och synnerligen intressant – ibland undrar man om man måste ha illustrationer.

Det som biter sig starkast fast i åhörarens minne är självfallet Hans berättelser om relationen till Sovjetunionen och hur oskyldiga familjer splittrades genom att människor kunde hämtas mitt i natten för att transporteras till arbetsläger i Sibirien. Och dessutom hur man behandlades om man efter kanske 15 år fick chansen att återvända till sitt forna hemland och då oskyldigt missaktades som en statens fiende.

Att det som hände på 30- och 40-talen fortfarande är känsligt i umgänget mellan de baltiska folken och Ryssland framstår efter Hans Lepps vittnesbörd som synnerligen naturligt.

-*-

-*-

Hans Lepp lämnade avslutningsvis en litteraturlista till auditoriet för vidare studier om – det fruktansvärda – livet i de baltiska länderna.

Listan innehåller såväl fakta som litterära dokument/romaner.

Litteraturlista Estland och Lettland

Chrispinsson, John; Den glömda historien. Berättar om Östersjögrannarna. Bra kapitel om Estland.

Kalniete, Sandra, Med högklackade skor i Sibiriens snö

Kross, Jaan; Kejsarens galning, En underbar bok om en tysk-baltisk man som föreslog tsaren att avskaffa livegenskapen. Av samme författare;

Motstånd, handlar om Estland i början av 1920-talet. Kross bästa roman tycker jag. Ett 10-tal av Kross romaner finns översatta till svenska. LÄS

Laretei, Käbi; En bit jord. En av Käbis många böcker där hon berättar om Estland. Alla hennes böcker (nästan) är mycket läsvärda.

Mothander, Carl; Baroner bönder och bolsjeviker i Estland. Underbar berättelse om Estland under mellankrigstiden. Samme författare har också skrivit

Oksanen, Sofi; Utrensning, denna bok handlar om vad esterna fått utstå under den sovjetiska ockupationen. Av samma författare;

När duvorna försvann, en otrolig skildring om förräderi och ockupation i Estland

Paju, Imbi; Förträngda minnen, boken berättar om Imbis mamma och alla umbäranden hon utsattes för av den sovjetiska ockupationsmakten.

Talgre, Maarja; Leo ett estniskt öde, en gripande skildring av Maarjas pappa Leo som kämpade för Estlands självständighet 1944.

Tarkiainen, Kari; Provinsen bortom havet, den bästa skildringen av Estland under den svenska tiden (1561 – 1710)

Litteratursammanställning: HANS LEPP
Text och bild: BWS

Hansa staden Tallinns siluett.

-*-

Katedralen i Vilnius där Johan III gifte sig med Katarina Jagellonica.

-*-

Ett av de berömda jugendhusen i Riga, ritat av den berömde arkitekten Michael Eisenstein.

-*-

Universitetet i Vilnius grundat på 1500-talets senare hälft.

-*-

Bildsammanställning: HANS LEPP