Musik – Kristofer Wåhlander – 2018-11-26

Anekdoter från den klassiska musiken

-*-

-*-

Terminens sista föreläsning i ämnet musik hade titel: ”Anekdoter från den klassiska musiken”. Och med underrubrik: En resa genom musikhistoriens roligaste, dråpligaste och mest omtalade händelser. ”Reseledare”/föreläsare var dirigent Kristofer Wåhlander från Barsebäck. Föreläsningen inleddes med filmad sekvens från en konsert i Lund med Kristofer Wåhlander som dirigent och tillika skapare av opuset, där ett femtontal av världens största kompositörers stilprover vävdes in på temat: Happy birthday to you – allt med lysande orkestrering! En inledning som borgade för föreläsningseftermiddag med humor som ledstjärna.

Som första inslag fick auditoriet en dråplig skildring av en improvisationstävling mellan L. van Beethoven och en av dåtidens mest uppskattade improvisatörer – självklart avgick Beethoven med segern. Därefter följde en berörande skildring av uppförandet av Beethovens 9:e symfoni Till glädjen (EUs National Hymn) Den då helt döve L. v B. propsade på att få dirigera. Orkesterns konsertmästare insåg genast problemet och instruerade musikerna att spela exakt som under repetitionerna och inte bry sig om dirigentens intentioner från dirigentpulten. När orkestern tog sista tonen hade dirigenten ännu några takter kvar att dirigera. Någon vände välvilligt Beethoven mot den jublande publikens ovationer. En berörande scen!

Ytterligare, intressanta och dråpliga intermezzon följde. Bland annat G. Verdis brev till en besviken åhörare av operan Aida, med besked att vederbörande skulle få biljettpengarna tillbaka om han lovade att aldrig mera besöka något verk av Verdi.

För att inte tala om alla som ”stulit” teman ur Tjajkovskijs sköna violinkonsert 1881 – bland andra Magnus Uggla m fl.

Med medryckande gestaltning åskådliggjorde föreläsaren de olika händelserna och orkesterverken, alltid följda av musikaliska exempel – kunnigt och med varm humor lockade föreläsaren dagens publik till många goda skratt.

Efter pausen följde en fascinerande berättelse kring I. Stravinskys uruppförande av baletten Våroffer – burop, slagsmål, pajkastning, polisingripande – men ändå till slut jubel och stormande bifall!

Vidare belystes, med filmklipp, en hart när otrolig episod vid uppförandet av Puccinis Tosca, där ”hjälten” vid densammes väntande avrättning – som misslyckats ett antal gånger tidigare – till slut enbart skottskadas i benet. Trots det tillsynes grymma skeendet kunde publiken vid filmklippet ej undvika ett gott skratt – vilket ju var meningen med föreläsningen!

I ännu högre grad lockades vi i publiken till gott skratt, när föreläsaren berättade vad som hände i Hyde Park, London. Vid en sen kvällsföreställning av Tjajkovskijs orkesterverk 1812 (uvertyr – skildrar Napoleons anfall på Moskva). Verket innehåller både klockringningar och kanonsaluter. Den våldsamt högljudda avslutningen väckte och skrämde upp parkens tiotusentals övernattande fåglar, som i panik flög iväg och samtidig passade på att tömma tarmen över den festklädda publiken.

K, Wåhlander avslutade den synnerligen informativa eftermiddagen med att visa att även vårt land kan skryta med ett gediget orkestrerings kunnande. Som gott exempel fick auditoriet höra verk av Hugo Alfvéns 4;e symfoni – det uppstod ljuv musik i salen och hos publiken – en orkestrering av Guds nåde!

Och som värdig avslutning på en humorfylld eftermiddag bjöds Alfvéns Festuvertyr till Malmö Teaters öppnande 1944. Som tema valde den studentikost influerade H.A.: Du skåning, du skåning!

Vid avtackningen enades alla om att ett gott skratt förlänger livet – särskilt om man får det med gedigen orkestrering – vilket var ordet för dagen!

-*-

-*-

Kristofer Wåhlanders spellista kan man läsa – och lyssna på – om man klickar på respektive stycke:

Text: GUNNAR CARLBERG

Bild: BWS