Musik – Paula Gårsjö – 2018-10-01

*

Med en varm och kraftfull applåd tackade en välbesatt hörsal måndagens föreläsare i musikserien. Paula Gårsjö, musiker, programledare P2 Växjö, för en intressant och belysande föreläsning kring ”underbarnet” Wolfgang Amadeus Mozarts trenne resor till Italien år 1769 och följande år tillsammans med fadern Leopold.

*

*

Föreläsningen interfolierades av skön musik av den unge Amadeus, men också av faderns och andra samtidas kompositioner. Som inledning fick auditoriet höra en berörande trumpetkonsert i D-dur av fadern Leopold och som föreläsningens avslut följdriktigt en strålande komposition av W. A. Mozart: Exsultate Jubilate med Julia Leznhova som solist.

Hela föreläsningen inramades av föreläsarens intressanta och insiktsfulla berättelser om ett musikaliskt underbarns utveckling men också av föreläsarens val av skön, tidstypisk musik, samt också ett antal berörande uppläsningar ur unge Mozarts upplevelser under resorna i brev hem till modern och systern Nanneln – en i sanning fullödig musiklyssning!

Text: Gunnar Carlberg

Bild: Björn W Stålne