Historia – Vladislav Savic – 2018-10-08

*

Konflikten i Syrien

Det syriska inbördeskriget är långt ifrån över, sade Vladislav Savic, Sveriges Radios förre korrespondent i Östeuropa och Sovjet, när han talade på Senioruniversitetet om konflikten i Syrien i den andra föreläsningen i historia för hösten.

Just nu avgörs situationen för alla som flytt till staden Idlib. Det handlar om flyktingar som flytt från stad till stad och blivit fler och fler. Idlib är de syriska rebellernas sista fäste. När Idlib faller är kriget slut, tror Savic. Men problemen kvarstår. Det råder fiendskap mellan Saudiarabien, Turkiet och Iran.

Konflikterna har rasat i Mellanöstern, framför allt sedan man gjorde oljefyndigheter där. Innan dess var inte intresset särskilt stort för dessa länder. De är en produkt av det sönderfallande Osmanska väldet i början på 1900-talet. Då delades länderna upp av västmakterna och gränserna hamnade fel. Fel folk kom bakom fel gränser, enligt Vladislav Savic.

Flera länder hade intressen i området, främst Storbritannien och Frankrike. De flesta stater behärskades av något av dessa länder, utom Saudiarabien som blev självständigt. Det ville ingen ha.

Det var ju bara öken. Men så hittade man oljan.

Rikedomarna i främst Saudiarabien kommer av inkomster från oljan, vars pris stiger just nu. Det har att göra med att president Donald Trump sagt upp bland annat Iranavtalet. Samtidigt är USA numera åter, självförsörjande på olja. De tar fram sin olja ur skiffer. USA behöver inte oljan från Mellanöstern.

*

*

– Det är svårt för länderna med intresse i Mellanöstern att räkna ut hur de ska agera i Syrienkonflikten. Det finns en rad olika fraktioner som vill olika med Syrien. Valdislav Savic sade att det just nu är ett tiotal olika oppositionsgrupper som strider mot president Bashar al-Assads trupper. Samtidigt får rebellerna hjälp från USA och al-Assad hjälp från Ryssland.

Det som ytterligare har komplicerat det hela är enligt Savic att USA med president Georg W Bush i spetsen, anföll Irak, eftersom Saddam Hussein ansågs ha massförstörelsevapen. Några vapen hittades inte, men kriget fick mycket allvarliga följder, bland annat grundades Islamiska staten, IS.

Saddam hade haft massförstörelsevapen, men antingen förstört dem eller skickat dem till andra länder, tror Savic.

Mellanöstern är viktig för oss i Västeuropa, på grund av oljan. Fiendskapen mellan Iran och Saudiarabien är så djup att de skulle kunna börja kriga med varandra när som helst, om inte det var för oljan. Det avhåller dem från kriget, men i gengäld krigar de indirekt mot varandra i Jemen och Syrien. Det pågår för övrigt ett folkmord i Jemen, med svenska vapen.

Varför är Syrien så viktigt? kan man undra. Där finns ju ingen olja. Vladislav Savic har svaret: Man vill kunna dra oljeledningar genom landet till utskeppningshamnar i Medelhavet.

Nu undrar ni och många med er: Varför ger inte al-Assad upp? Svaret finns att finna i ödet för andra ledare under den arabiska våren: både Saddam Hussein i Irak och Khadaffi i Libyen blev avrättade.

Text: Rolf Wenander