Pär Lagerkvist

”Det personliga” var underrubriken till föreläsningen – och personligt blev det med Lagerkvist-experten Willy Jönsson om Pär Lagerkvist.
Föreläsningen om vår egen Nobel-pristagare från Växjö inledde vårterminens verksamhet. Men det här blev också en personlig inblick i föredragshållarens liv och närhet till Pär Lagerkvist och hur Willy också påverkat utgivningen av Lagerkvists sist utgivna roman ”Den svåra resan” som postumt publicerades med Willys assistans.Vi fick självfallet en mycket ingående berättelse över Lagerkvists liv – inte minst här i Växjö.
Anknytningen till Järnvägshotellet och dechiffreringen av personager och hans liv i romanen ”Gäst hos verkligheten” var antagligen känt för de flesta – även om en och annan av karaktärerna fördes in från mycket senare del av Lagerkvists liv än hans barndom.

Men detaljer från ungdomen var synnerligen intressanta som kuriosa att ta del av – inte minst hur han som yngling i och för sig skrev krönikor för Smålandsposten, men inte tordes göra det i offentlighetens ljus, utan hänvisade eventuellt arvode att läggas kontant under en gravsten.

Per Lagerkvist var av journalister – inte minst efter Nobel-priset i litteratur 1951 – självfallet en eftersökt person. Själv var han inte lika intresserad av den personliga medieexponeringen. ”Sök mig i mina böcker” sa han vid ett tillfälle när han avböjde en intervju.

Det var inte bara Pär Lagerkvist som bodde på Pär Lagerkvists väg – på Lidingö.
Även vår föredragshållare Willy Jönsson bor händelsevis på Pär Lagerkvists väg – i Växjö.

Text och bild: Björn W Stålne