Gemensamt erfarenhetsutbyte

Torsdagen den 15 maj träffades representanter från Kalmar och Kristianstad här hos oss på Pensionärsuniversitetet i Växjö för erfarenhetsutbyte.

På agendan stod självfallet presentation av våra respektive verksamheter.
Mer handgripligt resonerades om ekonomiska förutsättningar, IT-stöd i verksamheten och t.ex. huruvida medlemskap ska vara en förutsättning för att man ska kunna bevista våra föreläsningar. I Kalmar och Kristianstad är nämligen föreläsningarna öppna också för icke-medlemmar, vilket ju inte är fallet här hos oss. Och självfallet var just föreläsningarna ett av huvudämnena under vår gemensamma dag.

När det gäller studiecirklarna är dock medlemskap ett krav hos oss alla tre.

En sak genomsyrade vår dag tillsammans beträffande förutsättningar, nämligen att vi är väldigt olika stora: Kristianstads Pensionärsuniversitet har runt 500 medlemmar, Kalmar Senioruniversitet har c:a 1 000 och vi i Pensionärsuniversitet Växjö är odiskutabelt störst i den här kretsen med våra 2 500 medlemmar, vilket per capita är det största pensionärsuniversitetet i landet, även om Stockholm och Uppsala är allra störst vad avser det totala antalet medlemmar.

Det som dock innebär likheter är att så gott som alla pensionärsuniversitet har ett samarbete med Folkuniversitetet.
Därför blev självfallet ett av samtalsämnena hur våra respektive samarbeten ser ut med Folkuniversitetet. Och det är ingen tvekan om att vi i olika grad har ett väldigt gott samarbete med FU.

Vi kan notera att våra synligaste grannar kallar sig för Christainsads PENSIONÄRUNIVERSITET medan våra grannar i öster för några år sen bytt till Kalmar SENIORUNIVERSITET.
Den minnesgode kan notera att vi vid senaste årsmötet behandlade ett namnbyte, men att medlemmarna ville att vi fortsätter att kalla oss PENSIONÄRSUNIVERSITET.

Resultatet av en dag tillsamman blev mycket gott. Och det är inte märkligt med tanke på att vi alla tre har gemensamma mål. Därför kommer våra regionmöten att fortsätta – nästa gång i Kristianstad om två år.
Text: BWS