På spaning efter Marcel Proust och den tid som flytt – 2015-02-10

Uriksbergskyrkan i ett teaterlikt skimmer.

Vårterminens första månadsmöte var sannerligen lika fullmatat som fullsatt!
Först bjöds vi på litterär salong med och omkring Marcel Proust.
Ulla Ekberg, Leif Adolfsson och Gunnar Carlberg deklamerade och sjöng dikter i Prousts närhet – understundom med pianoackompanjemang av Yvonne Steen Ohlander.
Ulla Ekberg förde oss in i stämningen genom att ge vittnesbörd om att ”om man läser mer än fem sidor av Marcel Proust blir man vimmelkantig…”
Och hon refererade självfallet till författarens ”Spaning” utgiven i tegelstensformat.

Programmet erbjöd minnesassociationer med hjälp av författare och kompositörer såsom Lenngren, Gluck, Ekelöv, Debussy, Strindberg, Selma Lagerlöf, Karlfeldt och Lagerkvist – ja listan var längre.

Även om Ulriksbergskyrkan var fylld över bristningsgränsen – nästan – kändes salongen synnerligen intim.

Och efter paus kunde vi med Leif Adolfssons hjälp åtnjuta en sentimental stund, då han berättade historien om Astrid Lindgrens föräldrar, hur dom träffades och hur Astrid med örat mot sängkammaren kunde höra när dom i hög ålder vid sänggåendet varje afton sjöng en psalm och läste en aftonbön. Det var nog fler än ett par ögon som fuktades vid den berättelsen.
Den sista delen av månadsmötet ägnades åt årsmöte med sedvanligt innehåll.
Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelsen – allt efter kassören Olof Fältons berättelse att vi mår tämligen gott, vilket ett antal cirkeldiagram kunde utvisa. Och det föreföll som om medlemmarna kände sig trygga med det sätt på vilket styrelsen förvaltat deras pund. Därför beviljades självfallet ansvarsfrihet för det gångna året, i all synnerhet som en försvarlig del kunde fonderas till kommande års jubiléum.
Men ”sedvanligt” var verkligen inte detta årsmöte. Det var nämligen det möte då Gunnar Carlberg beslutat sig för att lämna styrelsen efter 16 år!
Självfallet hyllades Gunnar med tal från vice ordförande Eva Jordevik och från de tidigare styrelseledamöterna Birgit Aronsson och Anders-Eric Andersso.
Styrelsen såsom representanter för hela Pensionärsuniversitetet kommer för övrigt att inom kort hylla sin tidigare ordförande Gunnar Carlberg på särskilt sätt.

Och därmed kan vi också dra slutsatsen att Gunnar fått en efterträdare vid ordförandeklubban. Det är sekreteraren under de senaste fyra åren Britt Segerberg som nu tar vid som ledare för styrelsen. Valet applåderades varmt av medlemmarna och församlingen hade anledning att stående hylla de båda vid ett antal tillfällen under eftermiddagen.