Ett kulturarv som håller på att skjutas i sank – 2015-02-16

Ibland kan en rubrik vara lockande en annan gång mindre bjudande. Den pessimistiska rubriken, ”Ett kulturarv som håller på att skjutas i sank”, bidrog kanske till att det var något glesare i salen denna gång – att vi har vinterlov i skolorna kan också ha spelat in.
Vi som kom fick lyssna till en alldeles utmärkt föreläsning av Torgny Hansson, dirigent och tidigare chef för militärmusiken. Lagom prat, trevlig framtoning och goda musikinslag är vad vi fick ta del av. Vi fick också en hel del allmänbildning med oss hem.
Redan på Gustav Vasas tid på 1520-talet fanns 26 drabanter med två ”spel” bestående av ”pipare” och trumslagare. Det handlade mest om signaler m.m. Erik XIV hade 840 drabanter. På 1600-talet hade de 24 kompanierna var sitt ”spel.” Regementsstaben hade också en skalmeja, ett oboeliknande instrument, men det fanns inga harmonier, än. På 1700-talet skapades små ensembler med harmonimusik. Instrumenteringen utvecklades.

Klarinetten och fagotten kom. Med ventilbasunen, kornetten, ess- och b-kornetten kunde man nu spela i alla tonarter. Våra stora tonsättare bidrog till militärmusikens utveckling och spridning. Den nådde ut till allmänheten och blev efter hand folkets musik. Man kan tala om en kulturkraft där musik och arrangemang fördes ut till lokala blåsorkestrar.

I våra bygder har namn som Robert Sjölin och Ingmar Nordström betytt oerhört mycket för musikens utveckling och spridning. Många f.d. militärmusiker tillhör våra allra bästa symfoniorkestermusiker

Hur ser då framtiden ut för militärmusiken? Kommer musiken att leva kvar trots att regementena lagts ned? Torgny Hansson ser ljust på framtiden. Vi har tre professionella kårer: Arméns musikkår i Stockholm, Marinens musikkår i Karlskrona och Livgardets dragonmusikkår i Stockholm. Om dessa skapar balans i verksamheten, och inte bara blir paraderande orkestrar, så kan vi få njuta av god militärmusik även i framtiden.

Vad var det vi fick lyssna på? Naturligtvis på den välkända Kronobergs regementes marsch men bl. a. också på vacker musik ur Chardasfurstinnan. Den givande eftermiddagen avlutades med Kröningsscenen ur Boris Goudonov av Rimskij-Korsakov.

Text: YNGVE NILSSON
Bild: SUNE EKSTRAND