Studiebesök på VEAB – 2015-03-04

VÄLKÄND SILHUETT

Alla känner säkert igen silhuetten av Växjö Energi. Nu stod vi 25 PU-medlemmar där och försökte titta upp på de 90 meter höga tornen. Det gav en svindlande känsla att se tornen på så nära håll.

VEAB ägs av Växjö Kommun. Guiden Lena Björklund, som tillhör marknadsavdelningen, informerade om verksamheten och tog oss sedan med på en rundvandring i bland annat Sandvik 1 och Sandvik 2. Sandvik 3 räknas som byggarbetsplats och där fick vi inte vistas.

I Organisation finns en VD som har högsta ansvar över verksamheterna, uppdelade på Affärsområden, samt Gemensamma tjänster . Till det förra hör Energitjänster, Elnät, Kraft & Värme, och Wexnet (som äger fibernätet), till det senare Personal, Ekonomi och Marknad.

Växjö Energi har 161 heltidsanställda (varav 65 på Sandviksverket) och 100-200 entreprenörer, skogsnäring, transporter, konsulter etc.
Man har också produktion av absorptionskyla, främst till Lasarettet, Grand Samarkand och andra större byggnader.

1887 byggdes Växjös första Elverk vid Vattentorget. De producerade el till 160 gatlampor. Idag är produktionen betydligt större på det nuvarande Växjö Energi AB, då Sandvik 1 togs i bruk i början av 70-talet. Detta kraftvärmeblock har drivits med olja, men har inte använts det senaste halvåret. Istället är det Sandvik 2, som startades 1996, som har stått för produktionen av Växjös behov av värme och el till 35-40 %. Här eldas det uteslutande med biobränsle och torv. Det går åt flis från 3,6 lastbilar per dygn. Övriga 60-65 % köps från tex Eon och Nordpol. Med Sandvik 3 beräknar man kunna producera 50% av behovet.
Sandvik3 kommer att invigas den 24 mars och skall ha öppet hus den 18 april.

Text: BERIT BJÖRNBÄCK