Kallt krig och full sysselsättning – 2016-02-18

KALLT KRIG OCH FULL SYSSELSÄTTNING

Sverige seglade in i 60-talet med fulla segel.

Så inledde Paul Lövgren den första föreläsningen i terminens föreläsningsserie med rubriken
”Vem minns inte vårt 60-tal”. Paul guidade oss skickligt och fängslande på en minnesresa som vi nog alla hade anknytningar till, och tydliggjorde samband som vi inte alltid hade insett eller analyserat. ”Förändring” var hela föreläsningens ledord.

Inledningsvis gick vi tillbaka till händelser och skeenden ute i världen som på ett eller annat sätt fick återverkningar här hemma i Sverige.

Med televisionens genombrott kom en ny faktor med kraft att påverka, något som Paul exemplifierade med JF Kennedys valseger i det amerikanska presidentvalet.
Kennedys styrkor och svagheter som politiker belystes med flera exempel, bl a den misslyckade invasionen av Kuba och den synnerligen allvarliga kubakrisen, då världen var nära ett kärnvapenkrig. Det kalla kriget och prestige- och maktkampen mellan öst och väst var som allra kallast då.

TV förändrade radikalt våra möjligheter att följa vad som hände i vår samtid. Exempel på detta var vietnamkriget och dess återverkningar både internationellt och inom vårt land. Vi kunde både se en del av krigets fasor och Olof Palmes ställningstagande. Det senare ledde till ett mycket kyligt politiskt klimat mellan Sverige och USA – i varje fall på ytan. Vi fick av föreläsaren veta att i hemlighet pågick ett informationsutbyte som båda sidor behövde och var beroende av.

Kulturrevolutionen i Kina var en kamp mot auktoriteter som fick långtgående och långvariga konsekvenser för det kinesiska folket men som också fick återverkningar över hela jorden i form av ungdomskravaller. Här i Sverige tog sig detta form i bl a kårhusockupationen i Stockholm år 1968 och i lundastudenternas bål av studentmössor.
Ibland tog sig protesterna mot auktoriteter absurda former. Paul berättade om en veckolång konferens som totalt saboterades av ideologiskt käbbel. En lång despyt kunde uppstå för att konferensledaren började dagen med att önska deltagarna ”God morgon”. Hade han rätt att göra detta och var det säkert att alla ville ha en god morgon??

Spänningarna mellan öst och väst präglade påtagligt 60-talet. Det tog sig uttryck i pragvåren 1968 men också i kampen om herraväldet i rymden, som fick en konkret början i ryssarnas uppskjutning av Sputnik och en höjdpunkt i amerikanarnas månlandning 1969.

I Sverige kännetecknades 60-talet av en snabb och kraftig ekonomisk tillväxt. Tillväxten ledde till stor brist på arbetskraft i landet. Kvinnorna kom i snabbt ökande omfattning att gå ut i förvärvsarbete, men Sverige rekryterade också aktivt arbetare i flera länder i södra Europa.
Med en inhemsk folkomflyttning i till tätorter, där industriarbetena fanns, och förstärkt av den befolkningsökning som kom utifrån uppstod en kraftig bostadsbrist som möttes med det så kallade miljonprogrammet, då nya perifera stadsdelar uppstod runt om tätorterna.

Flera händelser i Sverige under 60-talet spridning långt utanför landets gränser. Exempel på sådana var bärgningen av regalskeppet Vasa men också gripandet av storspionen överste Stig Wennerström.
Andra inhemska händelser som kom att stöpa om vårt samhälle var t ex införandet av grundskolan, förändring av skattesystemet och författningsreformen.

Text: Eskil Fransson