Sverker Oredsson, professor emeritus, Lunds universitet – 2016-04-11

I FÖRLÄNGNINGEN KOM DET FÖRSTA VÄRLDSKRIGET. OCH DET ANDRA.

Med tre krig enade den tyske järnkanslern, Otto von Bismarck Tyskland. Som kronan på verket utropades den preussiske kungen, Wilhelm I till tysk kejsare. Det skedde i spegelsalen i Versailles 1871.

De tre krig som banade väg för Tyska rikets enande var det tysk-danska kriget 1864, kriget mot Österrike 1866 och fransk-tyska kriget 1870-71. Om detta berättade professor emeritus Sverker Oredsson från Lund i den fjärde föreläsningen i serien ”Året det hände och vad det ledde till”.

Det tysk-danska kriget bröt ut sedan Danmark ville knyta de två hertigdömena i söder, Schleswig och Holstein närmare till den danska kronan med en gemensam lag. Det såg Preussen, den ledande bland tyska stater, som en provokation. Preussen och flera stater gick i krig mot Danmark, som i freden efteråt fick avträda de båda hertigdömena till Preussen.

I kriget 1866 erövrade Preussen flera områden från Österrike. I fransk-tyska kriget lade Preussen beslag på de två franska områdena Elsass och Lothringen.

Den preussiske kungen blev kejsare ytterst ovilligt. Men Bismarck tvingade honom. Att det tyska kejsardömet utropades i Versailles var en provokation mot fransmännen. Men att göra Tyskland till ett kejsardöme var en återknytning till forna tider, när man 962 upprättade ”Det heliga romerska riket av tysk nation”.

Tysklands framgångar på slagfältet förändrade Sveriges relation med Tyskland och Europa. Sedan Gustav II Adolfs dagar hade Sverige haft goda kontakter med Frankrike. Franska var det första främmande språket i skolan, vilket ändrades till tyska när Tyskland blev en stormakt. Det ändrades efter andra världskriget, då engelska blev det första främmande språket i skolan.

Bismarck är en av de stora tyska politikerna genom tiderna, enligt professor Oredsson. Han försökte föra en försiktig utrikespolitik och han satsade militärt efter sitt lands förmåga. Han kunde också konsten att avsluta ett krig i tid.

Text: ROLF WENANDER
Bild: BWS